Om oss

Här kan du läsa vår historia, våra tankar och vilka vi är.

Solljus är viktigt för oss människor.

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten - djupt in och långt från fönster - och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen.AFFÄRSIDÉ

Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka humankapitalets effektivitet och välbefinnande.


VISION

Solljus i alla rum.


ALLT BÖRJADE 2003

Parans grundades år 2003. Den första versionen av Parans patenterade teknik, Paranssystemet, kommersialiserades under 2004. Tekniken utvecklades genom ett omfat­tande FoU-samar­bete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Hos grundarna av Parans fanns en stark passion för innovation och hur teknik kan förbättra världen, men också hur man kan ta avstamp i naturen för att utveckla tekniken; som en solros som följer solen hela dagen och nyttjar solen maximalt för att må bra och växa. Paranssystemet skapades från en önskan om att förbättra möjligheterna att föra in solljus i klassrum och förbättra inomhusmiljön, men också en vilja att hjälpa byggbranschen att använda material effektivt vid uppförandet av stora byggnader utan att behöva ge avkall på solljus inne i byggnaden.

Idag när världen strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är Parans lösning mer aktuell än någonsin. Att använda solen som ljuskälla är hälsosamt, hållbart och smart.

Vi har nu vår fjärde produktgeneration på marknaden med möjlighet att leda solljuset 100 meter in byggnader vilket innebär cirka 30 våningar ner. Vi vänder oss främst till fastighetsägare, arkitekter och större globala arbetsgivare över hela världen.

Bolaget är noterat på börslistan Aktietorget.

Kundernas åsikter!

För det här projektet, Studenthuset Frescati, valde vi Paransljus eftersom vi ville få ljuset långt in i byggnaden. Byggnaden har en grön profil. Den är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Därför kändes det extra roligt att välja en innovativ lösning som passar med detta.

Mette Pettersson: Erséus Arkitekter
Arkitekt SAR/MSA

Om det inte hade varit för Paranssystemet skulle det inte ha varit möjligt att utforma dessa lokaler för att bedriva den typ av verksamhet som nu bedrivs.

Björn Isvi: WSP
Projektledare för Växjö Lärcenter

Utan att använda elektricitet skapade de vackert hälsosamt naturligt ljus. Jag är väldigt nöjd med resultatet.

Darla van Essen: Presbyterian/St. Lukes läkarhus, USA
Sjukhusadministratör

Vi uppskattar solljuset som vi får genom Paranssystemet. Det ger oss en tydlig koppling till utsidan. Lyser solen så kan vi nästan ställa klockan efter hur ljuset skiftar.

Lennart Sandhall: Helsingborgs lasarett
Överläkare

Flera priser till Parans

Parans har genom åren fått en del utmärkelser och priser. Här lyfter vi fram några av dem. WWF och GlobalFOCUS tilldelade Parans ”Climate Solver"-priset för att de ansåg Parans vara en av Sveriges 12 viktigaste klimatinnovatörer. Parans har också erhållit "Globe Award" och "Saving the Planet in Style"-priset av tre ledande design- och hållbarhetsorganisationer i Sverige: Konstfack, O2 Nordic, och Albaeco. Priserna syftade till att ge uppmärksamhet till en socialt och ekologiskt hållbar design. Parans för oss tillbaka till naturen och skapar inomhusmiljöer där vi trivs.

  • Climate Solver
  • Globe Award
  • Saving the Planet in Style

Styrelsen

Anders
Barne

Styrelseledamot

Gunnar
Benselfelt

Styrelseledamot

Harald
Angström

Ordförande

Isac
Wiksten

Styrelseledamot

Mikael
Sjölund

Styrelseledamot

Möt Parans

Anders Koritz

CEO
Anette Alfredsson

Annette Alfredsson

Financial Manager

Erika Ejnarsson

Accounting Manager

Fredrik Johansson

Senior Vice President Sales & Marketing

Johan Lundmark

VP Sales & Business Development

Karolina Zrimsek

Marketing Manager

Lennart Ahlstedt

COO

Nils Nienhardt

Product manager, Architect

Stefan Back

Installation and Service Manager

Thorbjörn Leu

VP Sales & Business Development

Viktor Fridell

Service Technician