Bolagsstyrning

Parans Solar Lighting AB (publ) är listad på Aktietorget. Bolaget tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning med syftet att skapa en sund balans mellan aktieägarna, bolagsstyrelsen och den högsta ledningen.

Länk till Styrelsen

Länk till Årsstämma 2017