Principskiss

Förstå effekten av Paransljus

MOTTAGARE PÅ TAKET

Genom innovativ teknik och design följer de intelligenta solmottagarna solen under hela dagen, precis som en solros. Mottagarna, SP4 system, är moduluppbyggda och utbyggbara och därför kan ditt solljusbehov mötas på bästa sätt.

SOLLJUS TRANSPORTERAS 30 VÅNINGAR

Fiberoptiska kablar transporterar solljuset in och genom fastigheten hela 100 meter med bibehållen ljuskvalitet och ljusstyrka.

SOLLJUS KAN UPPLEVAS LÅNGT FRÅN FÖNSTER

Alla människor i alla rum, även djupt in i byggnaden, kan uppleva solljusets hälsosamma fullspektrumljus. Solljuset kan spridas på en rad olika sätt för att skapa den ljusupplevelse som du vill ha.

Principanimationen visar hur solen förflyttar sig över staden, från soluppgång till solnedgång. Solstrålarna når Paranssystemets mottagare på taken. Universitetsbyggnaden (vänstra byggnaden) får solljus först. Mottagarna följer solen över dagen för att kunna fånga alla dagens soltimmar. Genom fiberoptiska kablar transporteras solljuset in och genom byggnaden som lyses upp av Paransljus: hälsosamt solljus via Paranssystem. Rummen djupt in och långt från fönster kan flöda i solljus. Paransljuset lyser sedan upp sjukhuset (mittenbyggnaden) och underjorden med tunnelbanesystemet. Och därefter kontorsbyggnaden (höger byggnad).


Paranssystemet kan ta med sig solen inte endast till en del, ett rum eller en våning, utan till alla rum och våningar i byggnaderna. Människorna som arbetar, studerar och tillfrisknar där kan prestera bättre, lära sig bättre och snabbare och må bättre genom att vistas i hälsosamt naturligt ljus inomhus.

Ta med dig solen in - varje timma av sol - från soluppgång till solnedgång.

Som en solros följer Paranssystemet solen och tar med sig varje värdefull soltimma in i byggnaden.