Kvartalsredogörelse juli – september 2016

Pressmeddelandeinfo

 • Företag: Parans Lighting AB
 • PDF: 594343.pdf
 • Publicerat: 23 November, 2016
 • Dela detta:

Kvartalsredogörelse juli – september 2016

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 3 670 KSEK (3 036)
 • Periodens resultat uppgick till -3 854 KSEK (-2 072)
 • Resultat per aktie: -0,27SEK (-0,18)
 • Antal aktier: 14 008 806 (11 207 045)

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 777 KSEK (1 311)
 • Periodens resultat uppgick till -1 876 KSEK (-575)
 • Resultat per aktie: -0,13 SEK (-0,05)
 • Antal aktier: 14 008 806 (11 207 045)
 •  Likvida medel: 9 554 KSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Rekrytering av ny VD, Anders Koritz, som tillträdde 1 september.
 • Inlett omfattande rekryteringsprocess i syfte att bygga plattform för tillväxt, både kommersiellt och operationellt. Målet är att de nya tjänsterna skall vara tillsatta under Q1 2017.
 • Initierat arbete med att utvidga agent- och distributörsnätverket i våra prioriterade strategiska marknader i Europa, UAE och Nordamerika.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Första ordern till Indien med nya SP4-systemet med ett ordervärde på 735 000 kr. Installation under Q1 2017.
 • Första ordern på SP4-systemet till Australien med ett ordervärde på 200 000 kr. Installerades under oktober månad.
 • Initierat industrialiseringsprojekt av SP4-systemet för att säkra produktion med avseende på kvalitet och leveranskapacitet.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 23 februari 2017 då publicering sker av Bokslutskommuniké 2016.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 november 2016

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen 


Fler highlights