Parans företrädesemission övertecknad

Parans Solar Lighting AB genomförde en nyemission om 11 382 153,25 kronor riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 24 april – 12 maj 2017. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev övertecknad. I emissionen tecknades 4 701 459 units vilket motsvarar en teckningsgrad på 134,24 procent, dvs ca 15,3 MSEK. Emissionen tillför Parans 14,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 1,4 MSEK. 

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 675687.pdf
  • Publicerat: 17 May, 2017
  • Dela detta:

Parans företrädesemission övertecknad

Beslut om överteckningsemission
Mot bakgrund av att nyemission övertecknats, har styrelsen beslutat att till fullo utnyttja överteckningsemissionen om högst 3,25 MSEK, vilket ger en total emissionslikvid om 14,6 MSEK.

Antal aktier
Genom nyemissionen emitteras totalt 4 502 201 units till teckningskursen 3,25, motsvarande en total emissionslikvid om 14 632 153,25 kronor före emissionskostnader om ca 1,4 MSEK. Av dessa units har 2 591 163 units tecknats via uniträtter, motsvarande ca 57,55 procent av nyemissionen. Därutöver inkom teckningar utan stöd av uniträtter så att emissionen övertecknades. Netto tillförs Parans ca 13,2 MSEK i likviditet efter emissionskostnader.

Totalt fick Parans in teckningar motsvarande 15 279 742 kronor och emissionen övertecknades. Totalt tillförs Parans ca 245 nya aktieägare i samband med nyemissionen. Avräkningsnotor utan företrädesrätt beräknas sändas ut den 17 maj 2017 med likviddag 22 maj 2017.

- Det känns fantastiskt roligt och tillfredsställande att intresset för bolaget och vår verksamhet har varit så stort. Nu kan vi gå vidare med våra expansionsplaner och bygga upp Parans till ett lönsamt och starkt bolag, säger Ander Koritz, VD på Parans.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB varit finansiell rådgivare. Mangold Fondkommission AB har varit bolagets emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com, www.parans.com

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704 86 20 47

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Fler highlights