Parans ingår långsiktigt samarbetsavtal med distributör för den amerikanska marknaden

Parans har signerat ett tvåårigt distributörsavtal med Wasco Skylights för den amerikanska marknaden.

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 648723.pdf
  • Publicerat: 27 March, 2017
  • Dela detta:

Parans ingår långsiktigt samarbetsavtal med distributör för den amerikanska marknaden

Avtalet med Wasco Skylight innebär att Parans skapar en betydande försäljningskapacitet genom sin partner där man genom dennes organisation kommer att ha över 150 säljare som täcker in samtliga regioner i USA. Parans har även tidigare haft ett samarbete med Wasco, men detta har sedan ca ett år tillbaka legat vilande. I och med Parans förstärkta operationella och kommersiella organisation har Parans lyckats skapa en ny stark relation till Wasco med ett förnyat och ömsesidigt förtroende. 

I och med undertecknandet av avtalet har Parans tillsammans med Wasco också tagit fram gemensamma marknadsplaner som innefattar allt från mässdeltagande till olika säljaktiviteter. Just nu befinner sig Parans VD, Anders Koritz, samt Thorbjörn Leu, Parans ansvarige affärsutvecklare för den nordamerikanska marknaden, i USA där Wasco kommande vecka genomför sin årliga nationella säljkonferens. Parterna har planerat lanseringen av den nya SP4:an för den amerikanska marknaden och under kommande vecka träffar Paransrepresentanterna hela Wascos försäljningsorganisation med samtliga säljare för att utbilda och planera årets marknads- och säljaktiviteter tillsammans med dem.

Wasco Skylights kärnverksamhet är att producera och sälja dagsljuslösningar i form av kundanpassade takfönster. Detta tillsammans med att de redan har ett befintligt nätverk mot exakt samma kundsegment som Parans söker sig till, gör Wasco till den ideala samarbetspartnern. Wasco har också ett starkt varumärke inom premiumsegmentet där Parans vill vara positionerad och man har ett kontaktnät gentemot det så viktiga föreskrivande ledet, dvs. arkitekter och fastighetsutvecklare som i den tidiga fasen ritar in Paranssystem i kundens projekt.

- Vi är verkligen glada över det samarbete vi nu har inlett med Wasco Skylights och det som gläder mig mest är att deras säljorganisation är så entusiastiska runt vår produkt, SP4:an, säger Parans VD, Anders Koritz. Flera av deras säljare har redan nu ett antal konkreta projekt kopplat till vår produkt även om det ännu inte finns några konkreta order.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.