Försäljning av Paranssystem till Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan

Parans har erhållit en order av fastighetsbolaget Vasakronan på Paranssystem, SP4, på ett demosystem för test och utvärdering.

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 760564.pdf
  • Publicerat: 30 November, 2017
  • Dela detta:

Försäljning av Paranssystem till Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan

Parans ska installera solljussystemet SP4 under första kvartalet 2018 i fastighetsägaren Vasakronans egna kontor i centrala Göteborg. Försäljningen är betydelsefull eftersom systemet ska testas och utvärderas i en relevant miljö och hos en betydande aktör i den svenska fastighetsbranschen. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter. Bolaget har ett starkt fokus på det moderna kontoret och människan som använder det. På kontoret visas innovativ teknik aktivit upp av Vasakronan vilket gör att Parans lösningar kommer att exponeras för intresserade.

Vasakronan har ett aktivitetsbaserat modernt kontor. Även på sådana kontor finns det rum som är belägna långt från fönster med begränsat naturligt ljus. Paransljuset kommer att spridas i entrén och receptionen samt i en gemsam lounge för att förse Vasakronans egna anställda med naturligt ljus och skapa välmående arbetsmiljöer med en bra ljusdynamik. Vasakronan har för avsikt att efter en första testperiod erbjuda detta inom sitt fastighetsbestånd.

-Att bolag som Vasakronan, med sin tydliga profil att människan på kontoret står i fokus, köper Paranssystem visar att vår lösning är helt rätt i tiden och viktiga kunder börjar få kännedom om våra produkter, säger Anders Koritz, Parans VD. Denna affär har potential att generera betydande merförsäljning. 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017. 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.