Paransljus i stort innovativt infrastrukturprojekt

Parans har inlett slutförhandlingar med en internationell entreprenör för ett innovativt infrastrukturprojekt i Holland, där slutkunden är en statlig myndighet. Parans bidrag i projektet är att föra in solljus på ett sätt som tidigare hade varit omöjligt. Det slutliga ordervärdet bedöms hamna på minst 14 miljoner SEK.

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 827264.pdf
  • Publicerat: 23 April, 2018
  • Dela detta:

Paransljus i stort innovativt infrastrukturprojekt

Eftersom slutförhandlingar pågår mellan parterna vill kunden i nuläget vara anonym och Parans kan varken avslöja detaljer kring kund och projekt eller det exakta ordervärdet. Parans kan dock informera om att byggnation av infrastrukturprojektet redan har startat. Projektet kan komma att påverka nuvarande byggstandarder för denna typ av infrastrukturprojekt. Skälet till att Parans väljer att informera om projektet i nuvarande fas är att förekomma marknaden i det fall information skulle läcka ut från andra källor. Då projektet är av sådan betydande storlek så ser Parans det dock som väsentligt att marknaden skall ha tillgång till den information som i nuläget kan publiceras. Så snart förhandlingarna är klara kommer ytterligare information ges ut.

- Detta är ett oerhört spännande projekt där Paransljus används på ett nytt sätt, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Segmentet är nytt för oss men vi har ett flertal förfrågningar kring just denna typ av infrastrukturprojekt och blir detta vad vi förväntar oss kan det få påverkan på internationella regelverk och även öppna upp för fler intressanta projekt runt om i världen. Det som är så intressant med denna typ av projekt är att det alltid handlar om stora volymer av system.

- Vi är väldigt glada över denna signifikanta möjlighet för Parans och vi vill därför informera om detta projekt redan nu eftersom slutförhandlingar kan dra ut på tiden, säger Anders Koritz, Parans VD.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018. 

Fler highlights