Wascos första order på SP4-system till USA

Parans har tagit emot Wasco Skylights första order på den nya generationens Paranssystem, SP4, till Minnesota, USA. Ordervärdet uppgår till drygt 300 000 kronor. 

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 661020.pdf
  • Publicerat: 21 April, 2017
  • Dela detta:

Wascos första order på SP4-system till USA

Parans har fått sin första order på SP4-system till USA genom Parans distributör Wasco Skylights försorg. I mars månad informerade Parans om att bolaget har förnyat samarbetet med Wasco och genom parternas gemensamma arbete har nu den första ordern på USA-marknaden genererats. Slutkunden är en större fastighetsägare utanför Minneapolis som tillhandahåller lokaler för bland annat myndigheter. För denna installation kommer både den federala och den regionala delstatsregeringen (State of Minnesota) att vara brukare. Ordervärdet uppgår till drygt 300 000 kronor.

- Det känns positivt att se att de förväntningar vi har på den amerikanska marknaden och vår distributör redan börjat uppfyllas och att vi också ser en hög aktivitetsnivå hos vår distrubutör, säger Anders Koritz, Parans VD.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Fler highlights