Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB

Det har nu gått fyra månader sedan jag tillträdde som VD i bolaget. Under denna tid har jag haft möjlighet att sätta mig in i många detaljer, kommersiella så väl som operationella, och baserat på dessa har vi initierat ett antal större åtgärder.

Pressmeddelandeinfo

  • Företag: Parans Lighting AB
  • PDF: 615055.pdf
  • Publicerat: 16 January, 2017
  • Dela detta:

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB

I detta brev tänkte jag ge er en lite mer heltäckande bild av var bolaget står och de planer vi nu har satt för den närmsta tiden. Jag börjar med den operationella delen, då det är viktigt att förstå denna först innan vi går in på den kommersiella delen där jag kommer att beskriva de marknadsåtgärder som delvis har startat med som kommer att öka i omfattning successivt.

Bolaget har under ett tiotal år utvecklat ett antal generationer Paranssystem. Tredje generationens system, SP3, började säljas för ca 5 år sedan och till dags dato har ca 500 system lämnat fabriken för att installeras i allt ifrån Malaysia till Google i USA till Volvo på Hisingen. Bolaget har under lång tid bestått av ett fåtal individer, där man i stor utsträckning köpt in tjänster för utveckling och produktion. Detta har varit en naturlig utveckling av ett industriellt uppstartbolag, med stort fokus på att med små medel utveckla, producera, sälja och installera Paranssystemen. Få individer i ett litet bolag måste ofta ta olika roller beroende på situationen. Ena dagen är man säljare och nästa dag är man inköpare.

Vad är det då som krävs för att Parans skall ta nästa steg och klara av att både öka försäljningen markant och samtidigt klara av att producera och installera system som håller hög och jämn kvalitet och där vi kan ge bra service till våra kunder?

I våras lanserades Parans fjärde produktgeneration, SP4, på Ecobuild-mässan i London. I och med SP4:an har vi kraftigt ökat prestandan i systemet både när det gäller ljusstyrka och hur långt vi kan transportera ljuset. I SP3:an kunde vi få ut ca 600 lumen per kabel på max 15 meters kabel. I SP4:an får vi ut ca 1000 lumen per kabel på upp till 100 meter. Vi har med andra ord stärkt vårt kunderbjudande rejält. Responsen från marknaden och våra befintliga kunder har varit mycket positiv, då vi med SP4:an i princip kan leda solljus till vilket rum som helst i de flesta byggnader.

I somras installerades den första versionen av SP4 hos kunder. Dessa pilotinstallationer var viktiga för att vi skulle få erfarenhet av hur de presterade ute i kundmiljö. De levererade solljus enligt specifikation men vi såg också att vi behövde göra vissa justeringar i designen för att systemet skall bli än mer robust och mer anpassat för serieproduktion.

Det bolag vi nu bygger skall i alla avseenden uppfattas som professionellt i allt vi gör. Det innebär att vi i hela försörjningskedjan kommer bygga in kvalitet i våra produkter. Nu när vi går från att tillverka enheter för pilotinstallation till att producera Paranssystem i successivt ökande volym kommer vi se till att våra leverantörer levererar komponenter med jämn och hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Vi kommer producera och testa de färdiga systemen på ett rationellt och effektivt sätt i vår fabrik och vi skall se till att våra system installeras ute hos kund på ett korrekt sätt så att de leverera solljus enligt specifikation. Allt det jag beskriver ovan är del i ett projekt som vi startade i oktober och som kort och gott innebär att vi industrialiserar SP4:an. Detta arbete kommer att vara klart under Q1 2017.

Även om Parans säljer system till kunder i Skandinavien så kommer våra huvudmarknader vara i länder med fler soltimmar än här hemma. Sydvästra USA, Medelhavsländerna och Gulfen är exempel på marknader där vi ser ett starkt intresse för våra produkter. De marknader där vi ser den största volympotentialen är med andra ord länder som ligger en bit bort från Sverige.

För att maximera vår förmåga att utveckla dessa marknader och att också se till att våra system kan installeras och underhållas med hög servicenivå och på ett kostnadseffektivt sätt så måste vi arbeta i stor utsträckning genom partners. Vi har därför ett stort fokus på att både utvidga vårt nätverk av distributörer och agenter men också att utveckla samarbetet med våra befintliga partners så att de blir effektivare i sin marknadsbearbetning. Idag har vi agenter och distributörer i USA, Kanada, England, Holland, UAE, Hong Kong, Japan och Turkiet. Vissa av dessa är starkare än andra och då vi ser USA som en av våra viktigaste marknader att utveckla har vi lagt mycket kraft de senaste månaderna på att stärka samarbetet med vår distributör där. Det innebär bland annat planering av gemensamma marknadsåtgärder, deltagande på mässor och aktiv bearbetning av olika kundgrupper.

SP4:an har inte bara högre prestanda än SP3:an, den är även mer avancerad i sin struktur och har mer intelligens inbyggd. Vi har därför beslutat att endast Parans egen personal eller en av Parans certifierad installatör får installera den ute hos kund. Detta till skillnad från SP3:an där vi lät kunden själv ombesörja installationen. Med det nya systemet har vi dessutom ständig kontakt med enheterna vilket gör att vi hela tiden vet hur de mår och vi kan t ex även förse kunden med information om hur många timmar de har ersatt traditionella lampor med äkta solljus. Vi har märkt att det upplevda värdet ökar när kunden blir medveten om hur mycket solljus som faktiskt har lyst upp deras lokaler.

För att kunna genomföra både industrialisering av SP4:an och att öka vår förmåga att sälja och utveckla våra fokuserade marknader så behövs en starkare organisation där vi bygger en tydligare förmåga i alla funktioner. Därför startade vi en omfattande rekryteringsprocess i november månad där vi tar in tre nya på försäljning, en COO som skall ta det operativa ansvaret i att säkra försörjningskedjan samt en installations- och servicetekniker. Vi avser köra igång en andra rekryteringsvåg lite längre fram men avvaktar till dess vi nått större försäljningsvolymer. I dagsläget har vi kommit så långt att vi är inne i slutförhandling med kandidater för samtliga roller. Vi återkommer med mer information så snart vi gått i mål med nyckelrekryteringarna.

Jag vill avslutningsvis ge er min övergripande bild av bolaget, nu när jag också har fyra månader i bagaget. Jag är idag helt övertygad om att vi kan bygga detta bolag till att bli lönsamt och jag upplever ett tydligt intresse ute i marknaden både hos kunder och från våra distributörer. Det vi nu gör är helt rätt och helt nödvändigt. Som med alla uppstartsbolag så tar det längre tid än vad man först trodde, och det gäller också Parans. Vi bygger nu en industriell och kommersiell plattform för att ta nästa steg och öka försäljningsvolymerna rejält.

Vi kommer under året återkomma regelbundet med mer information kring bolagets utveckling.

Bästa hälsningar,

Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg 

Fler highlights