Nyemission 2017

Teckningstid: 24 april - 12 maj

Nyemission 2017

Inbjudan till teckning av units i Parans Solar Lighting AB.

Lyssna på Anders Koritzs presentation från Aktiedagen den 8 maj.


RELEVANTA DOKUMENT

Här återfinns relevanta dokument för Parans nyemission 2017.

Informationsmemorandum

Parans A-sedel

Särskild anmälan 1

Teaser Parans

INFORMATIONSTRÄFFAR

Informationsträffar kommer att hållas i:

- Stockholm, Aktiekväll på Hotell Birger Jarl, måndagen den 24 april

- Göteborg, Aktiedagen på Svenska Mässan, måndagen den 8 maj (Ställer ut på Investerarmässan samt presenterar kl. 18.00 (sändning via http://www.aktiespararna.se/live))

- Kalmar, Stora aktie- och fondkvällen på Jenny Nyströmsskolan, tisdagen den 9 maj kl. 18.30

OSA till info@gcf.se senaste kl. 12.00 två dagar innan eventet. Begränsat antal platser.


ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandet avser en företrädesemission av units om cirka 11,4 MSEK i Parans Solar Lighting AB. En (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Teckningstid:

24 april – 12 maj 2017

Teckningskurs

3,25 kronor per unit. Courtage utgår ej.

Teckningspost (utan företräde)

2 000 units (6 500 kr)

Vederlagsfri teckningsoption

För varje unit som tecknas ingår även en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna ytterligare en aktie för 3,90 kr med utnyttjande period 28 maj – 21 juni 2018. Optionen avses listas snarast möjligt under dess löptid

Nyemitterade aktier

3 502 202 st. Vid övertecknad emission finns det utrymme att emittera ytterligare 1 000 000 units.

Emissonsbelopp

11 382 156,50 kr. Vid stort intresse har bolagets möjlighet att ta in ytterligare 3 250 000 kr

Garanti och teckningsförbindelser

Styrelsen och en större ägare tecknar sin pro-rata andel motsvarande ca 600 000 units och VD går in som ny aktieägare motsvarande 100 000 units. Bolaget har därmed mottagit teckningsförbindelser om ca 2,2 MSEK.

Handel i aktien

Parans har handlats på AktieTorget sedan den 4 juni 2010

Handelsbeteckning

PARA

Aktiens ISIN-kod

SE0002392886

TO1 ISIN-kod

SE0009857923

Handel med uniträtter

24 april – 10 maj 2017


Användandet av emissionslikviden

Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i bolaget för att kunna finansiera den kommande expansionen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2017 vilket bör positionera bolaget bra på en marknad som växer allt mer.