Solljusmottagare: SP4 system - NY generation Paransljus

Solljus 30 våningar ner...i alla rum...!

Produktinfo

  • Kategori: Solmottagare

Solljusmottagare: SP4 system - NY generation Paransljus

Paranssystem - NY produktgeneration - SP4

Paranssystemet följer, precis som en solros, solen under dagen. Fiberoptiska kablar transporterar det värdefulla solljuset in i och genom fastigheten och sprider ljuset i alla rum. Djupt in i fastigheter och långt från fönster kan solljuset upplevas...30 våningar ner...

Moduluppbyggt & utbyggbart

Den nya fjärde generationen Paransljus - SP4 - är ett modulärt system vilket innebär att det enkelt kan anpassas och byggas ut för att kunna förse de rum som önskas med solljus. Börja med att solsätta ett konferensrum och sluta med hela kontoret, från våning 1 till våning 30. Du kan välja mellan fyra och upp till 20 ljuspunkter. Kabellängden är helt kundanpassad och innebär att varje kabel på ett och samma system kan ha sin unika kabellängd.

Solens hälsosamma fullspektrumljus

Den fjärde generationen Paransljus - SP4 - har fiberoptiska kablar som leder solen upp till 100 meter in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna gör att ljuskvalitén - solen hälsosamma fullspektrumljus - och ljusstyrkan bibehålls hela vägen.

Höjer fastighetsvärdet

Kablarna hos SP4 är tunna och flexibla, vilket gör att de kan dras både vertikalt och horisontellt och inga strukturella ingrepp i fastigheten behöver göras. Detta innebär att ingen uthyrningsbar yta behöver tas i anspråk, men också att oattraktiva utrymmen kan bli uthyrningsbara eftersom hälsosamt solljus kan ledas till i princip alla rum där människor arbetar och studerar.

Ingen IR- och UV-strålning

Bara den synliga delen av solljuset transporteras in, medan IR- och UV-strålningen filtreras ut redan utomhus hos SP4. Det gör att mycket värmeenergi kan stängas ute och att Paransljus inte bleker material och möbler som UV-strålning gör.

Titta på filmen "Paransljus" för att förstå Paransljuset och systemet.

Du kan också ladda ned filer för ljussimulering:

Paransljus IES fil

Paransljus LDT fil


SP4-6

SP4-12

Foto: Sunstone Creative

SP4-12

Foto: Sunstone Creative

SP4 Paranssystem - 5 storlekar

SP4-20

Paransljus

Paranssystem SP4, 12 kablars (exteriör)

Paranssystem SP4 (exteriört)

Paranssystem SP4, 12 kablars (tak)