Referensprojekt: Konferensrum, Sverige

Parans Solar Lighting skapar unika inomhusmiljöer var den naturliga variationen av utomhussolljus är obegränsad.

Projektinfo

  • Kategori: Kommersiellt
  • Kund:

Referensprojekt

Utmaning

Det är inte bara trevligt och vackert att arbeta och studera i naturligt solljus, utan det har också en viktig betydelse för att hålla våra sinnen alerta och våra kroppar i balans.

Ett konferensrum vid Lunds universitet, som var placerat på ett sätt som är typiskt, det vill säga i mitten av byggnaden, hade inget naturligt ljus. Korridorer gick på varje sida om konferensrummet och bredvid det låg arbetsplatserna närmast fönstrena. Skulle deltagare vid viktiga möten verkligen inte ha tillgång till naturligt ljus?

Lösning

Parans mottagare fångar solljuset på utsidan av byggnaden. Fiberoptiska kablar transporterar solljuset genom byggnaden flera våningar ner och djupt in i byggnaden. Nu kan naturligt solljus flöda i konferensrummet och människor som deltar i viktiga möten kan vara alerta.