Referensprojekt: Reningsverk, Hong Kong

Solljus till arbetare på reningsverk!

Projektinfo

  • Kategori: Kommersiellt
  • Kund: Vatten- och avloppskontoret, Hong Kong

Referensprojekt

Utmaning
Reningsverket är en djup byggnad. Arbetarna får begränsat med hälsosamt solljuset under dagtid. Det statligt ägda reningsverket i Hong Kong ville förbättra arbetsmijön för arbetarna genom att ta in solljus till verket. Det var svårt att leda in solljuset med hjälp av traditionella lösningar för naturligt ljus.


Lösning
En rad Paranssystem har installerats på taket. Mottagarna följer solen under dagen och tar till vara på varje timma av hälsosamt solljus. Ljuset transporteras sedan med hjälp av fiberoptiska kablar till den mörka inomhusmiljön. I det här projektet 15 meter. Parans armaturer L1 small sprider ljuset. Dessa armaturer har klustrats ihop två, fyra eller sex stycken – för att ge illusionen av ett takfönster – fyra meter över golvet.

Det är inte endast arbetstagarna som får fördelar av installationen. Energikonsumtionen och verksamhetskostnaderna blir också positivt påverkade eftersom dagsljussensorer har installerats och det artificiella ljuset stängs av när det finna tillräckligt mycket naturligt ljus.