Idefall

Upplev solljuslösningar genom interaktion.

Alla trivs vi i solljus, men de flesta av oss spenderar 90% av sin vakna tid inomhus. Vi sitter många gånger långt in i fastigheter, långt från fönster. Människor hindras att exponeras för hälsosamt naturligt ljus. Välbefinnande och hälsa påverkas negativt och vi presterar inte lika bra som vi skulle kunna göra.

KONFERENSRUM OCH LOUNGER

Gemensamhetsutrymmen placeras ofta i de mer centrala delarna av fastigheterna där naturligt ljus har svårt att nå. Långa möten utan naturligt ljus blir inte lika produktiva.

LÅNGA KORRIDORER

Den typiskt djupa sjukhusbyggnaden har många korridorer och andra rum som ger en begränsad kontakt med omvärlden. Tillfrisknande och smärtlindring blir inte lika effektivt som det skulle kunna vara om naturligt ljus tillförs miljöerna.

KLASSRUM

I klassrummen, oftast med fönster i direkt anslutning, fälls solskydd ner när solen bländar lärare och elever och rummet blir mörkt, eller så är en del av klassrummet mycket ljust och den bortre delen mycket mörk.

Genom Paranssystemet med sina tunna, flexibla kablar kan du få solljus långt från fönster och djupt in i byggnaden där solljus från fönster inte når. Du kan också med Paranssystemet balansera ljusdynamiken i rummet med ljus från fönster. Lika självklart som att ha fönster längst med fasaderna på en fastighet och få in naturligt ljus på det sättet, lika självklart kan det vara att ha solljus genom ett Paranssystem längre in i fastigheten.

Solljuset kan spridas på en rad olika sätt i olika miljöer. Vi väljer att visa de sätt som vi uppfattar som de mest naturliga sätten att sprida solljus inomhus:

  • punktljus – sprider solljuset jämt över en stor yta.
  • takljus – sprider ljuset över taket.
  • väggljus – ljuset sprids över en större väggyta som ett vattenfall – eller i Parans fall – som ett ljusfall.

Vilken ljusupplevelse passar dig bäst?

-