Därför är Parans Solar Lighting ett solklart investeringsbeslut

Även om de hälsosamma effekterna av solljus är välkända, är det inte alla som känner till hur naturligt ljus skiljer sig från artificiellt. Vilken ljuskälla, utöver solen, är bäst lämpad att tillhandahålla motsvarande ljus?

För att få en tydlligare bild av detta, visualiserar diagrammet nedan så kallad relativ SPD (Spectral Power Distribution) och möjliggör en jämförelse mellan sju olika ljuskällor. (För bäst användning av verktyget använd dator.) Att känna till och förstå dessa skillnader gör det lättare att fatta smarta investeringsbeslut när det gäller inomhusbelysning. Parans Solar Lighting ökar inte bara välmåendet hos dem som exponeras för det, det höjer också fastighetsvärdet med upp till 7,5 procent.

Så vilka slutsatser kan vi då dra med hjälp av diagrammet? Ladda gärna ner ett gratis exemplar av vår utbildande ”Go figure”-guide, för en fullständig översyn.

Manualen förkarar också:

– Varför naturligt ljus är mer hälsosamt än artificiellt
– Varför naturligt ljus ökar både produktivitet och försäljning
– Varför Paransljus ger bättre färgåtergivning
– Varför Paransljus är ett effektivt och hållbart alternativ

Download Go Figure Guide