Att uppleva Parans är att uppleva närvaron av naturen

2019-03-14 15:43 Blogg

Dela:


Parans Daylight Solutions

Solljus är viktigt för oss människor. Vi mår bättre, lär oss bättre och snabbare, presterar bättre och blir mer produktiva – vi lyckas bättre. Många människor spenderar en stor del av dagen inomhus utan att uppleva solen hälsosamma naturliga ljus.

När en mjuk solstråle lyser upp ett dunkelt kontor, blir det kontoret omedelbart mer värt. Varför? Enkelt förklarat, vi är skapade för att älska det naturliga dagsljuset. Detta tidigare mörka rum främjar produktivitet, hälsa och glädje. Eftersom de flesta människor spenderar den mesta tiden inomhus, är tillgång till naturligt ljus inte bara ett kännetecken för hållbar design, utan det definierar också dagens mest värdefulla fastigheter.

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten – djupt in och långt från fönster.

Värdet av solljus

 

MÄNNISKOR PRESTERAR BÄTTRE

Att arbeta och studera i naturligt ljus är inte bara trevligt och vackert, det har också en viktig roll att hålla oss alerta och kroppen i balans. Vi presterar helt enkelt bättre. Klinisk forskning har visat att naturligt ljus inte bara förbättrar kognitiva funktioner och förbättrar inlärning, det får oss också att känna oss bättre. Studenter lär snabbare och får högre resultat på prov. Patienter har en kortare återhämtningstid. Sjukfrånvaro minskar. Vi lyckas bättre.

FÖRBÄTTRAD VERKSAMHET

Naturligt ljus förbättrar prestation, inlärning och hälsa. När det händer, förbättras verksamheten. Dessutom kan Parans lösningar hjälpa till att poäng inom miljöcertifieringssystem, såsom LEED och BREEAM, erhålls som kommunicerar ledarskap inom hållbarhet till alla aktieägare och intressenter. Dagljusbelysta lokaler ger bättre hyra. Parans lösningar kan sprida naturligt ljus jämnt i en byggnad, oavsett väderstreck eller våningsplan. Fördelarna i sin helhet ger ett ökat fastighetsvärde. Oavsett om det gäller nya byggnader eller ombyggnation kan Parans lösningar, som filtrerar bort IR- och UV-strålning, reducera eller eliminera antalet ljusschakt vilket ger en minskat behov av kylning av fastigheten. Gröna byggnader är bra affärer.

MILJÖN ÄR MINDRE PÅVERKAD

Parans lösningar är miljövänliga – solen är ljuskällan. Paranssystemet konsumerar nästan noll energi. Genom att använda förnyelsebart, blir miljön mindre påverkad och vårt koldioxidavtryck kommer att minska.

Vill du veta mer om våra lösningar? Ladda ned vår detaljerade Light Guide.


Download Light Guide