Betydelsen av solljus för vårt välmående

2019-03-26 13:08 Blogg

Dela:


Alla trivs i solljus, men de flesta av oss spenderar 90% av vår vakna tid inomhus. Vi sitter ofta djupt in i byggnader, långt från fönster. Under dessa förutsättningar har vi inte möjlighet att ta del av fördelarna från det hälsosamma naturliga solljuset. Välmående och hälsa påverkas negativt och vi presterar inte så bra som vi skulle kunna.

Sunlight being lead deep into buildings

VAD ÄR SOLLJUS OCH DAGSLJUS?

Vi skiljer ofta mellan dagsljus och solljus. Dagsljus refererar till det diffusa naturliga ljuset som kommer från himlen eller som reflekteras på omgivande ytor. Solljus är det direkta ljuset från solen och är mycket starkare än dagsljus. Solljus är också mycket svårare att använda än dagsljus. Detta beror till viss del på att solen ständigt byter position och är ofta dold av moln, träd eller omgivande byggnader. Dessutom är den också alldeles för stark.

Dagsljus kan också fluktuera under dagen, men aldrig så mycket att det blir bländande. Fördelar med direkt ljus är att det bidrar till spännande kontraster, rena färger, variation under dagen, värme under vintern och det ger dig också en känsla av kontakt med omgivningen.

 

NATURLIGT LJUS OCH HÄLSA

Cirkadiska rytmen är fundamental för hälsa och välmående i det långa loppet. Vår biologiska klocka kräver att vi utsätts för mörker på natten och klar blå himmel under dagen 1, speciellt på morgonen 2. Detta ska göras i en rytm av 24 timmar annars börjar klockan att gå i otakt. Avbrott i den cirkadiska rytmen leder till direkta hälsoproblem i det långa loppet 2 och också ökad risk för olyckor.

Det visuella systemet påverkar vår hälsa och välmående. Hög visuell komfort i våra dagliga och arbetsrelaterade uppgifter kräver ljus av god kvalitet och kvantitet. Tillräckligt med ljus tillför visuell komfort, medan otillfredsställande ljus kan skapa ansträngda ögon och orsaka huvudvärk, bländning och förhindra förmågan att orientera sig.

Det påverkar också tillfredsställelse på jobbet, humör, motivation, prestation och att en känner sig nöjd med kontorsmiljön. Det finns också en länk mellan bristen på naturligt ljus och försämrad sömn samt ökad risk för allvarliga olyckor.

Sömn, vakenhet och prestation är direkt länkande med vår 24-timmars biologiska dygnsrytm. Sömnkvalitet är sammankopplad med det naturliga ljuset.

Otillräcklig sömn orsakar trötthet, vilket i sin tur skapar olyckor i hemmet och på arbetet. I en ny vetenskaplig tidskrift angav ledande experter att huvudanledningen till trafikolyckor som kunde ha undvikits var inte till följd av droger eller alkohol utan trötthet.

Under de senaste åren har det gjorts mycket forskning som visar de fysiologiska och psykologiska fördelarna av naturligt ljus. I ett omfattande kunskapssammanställning från 2012 ”The physiological and psychological effects of windows, daylight, and view at home”, fastställer författarna att de endast fann positiva hälsoeffekter av naturligt ljus.

Lisa Heschong, en världsledande forskare, beskriver att när hon pratar med människor som arbetar i dagsljusbelysta byggnader rapporterar de om fördelarna ”de uppger konstant hur de älskar att arbeta där, och hoppas att de aldrig behöver flytta någon annanstans”.

I artikeln “Daylight exposure and other predictors of Burnout Among Nurses in a University Hospital”, publicerad I Int J Nurs Stud. 2005, undersöktes 141 sjuksköterskor och det kunde konstateras att de som hade tillgång till dagsljus åtminstone tre timmar per dag trivdes bättre på jobbet och hade längre stressnivåer.

LEDER SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADER

Via Paranssystemet med tunna, flexibla fiberoptiska kablar kan du få dagsljus långt från fönster och djupt in i byggnader dit solljuset från fönster inte når. Med Paranssystemet har du också möjlighet att balansera ljusdynamiken i rummet med ljus från fönster. Lika vanligt som att ha fönster längs med fasaden och på det sättet leda in det naturliga ljuset, lika vanligt kan det vara att ha dagsljus via ett Paranssystem djupare in i byggnaden.

Solljuset kan spridas på en rad olika sätt i olika miljöer. Nedan har vi valt tre sätt som vi ser som de mest naturliga sätt att sprida solljuset inomhus:

POINT LIGHT
Ljuset sprids över en stor yta.

CEILING LIGHT
Solljuset sprids över taket som ger en illusion av att ljuset kommer in genom ett öppet schakt.

WALL LIGHT
Ljuset sprids över en stor vägg som ett vattenfall – fast I Parans fall – som ett ”ljusfall”.

 

Vilken ljusupplevelse passar dig bäst? Ladda ned vår Ljusguide idag!


Download Light Guide