Bra arbetsmiljö: trevligt-att-ha eller ett-måste-ha?

2019-09-03 09:50 Blogg

Dela:


”Employer branding” är mer aktuellt än någonsin tidigare. Bra arbetsmiljö är en av nycklarna för att bli associerad som ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Frågan är om arbetsgivare förstår vad det faktiskt innebär? Slutligen kommer den faktiska arbetsmiljön påverka verksamhetens ”bottom line”. Det är arbetsgivarens val om det kommer att bli på ett positivt eller negativt sätt.

Good_Workplace_Environment

Talangfulla människor är ofta människor som är medvetna om vad de vill ha och har krav på vad som erbjuds dem av arbetsgivaren. Högt på agendan idag står arbetsmiljön. Det är en nyckel för att både rekrytera, men också för att behålla begåvade medarbetare. Kostnaden för att ersätta en enda anställd har beräknats uppgå till cirka en halv miljon kronor enligt Vision.

I en studie “Future Workplace Wellness” gjord av View konstaterades det tydligt att välmående på arbetsplatsen är bra för verksamheten. Det konstaterades att en arbetsplats som förbättrar hälsa och välmående hos medarbetarna uppmuntrar 7 av 10 att stanna kvar på deras nuvarande jobbpositioner och får 7 av 10 att mer sannolikt tacka ja till ett jobberbjudande. Dålig arbetsmiljö har en negativ påverkan på arbetet. 31% av respondenterna sa att de förlorade 60 minuter eller mer av dåliga miljöhälsofaktorer. 38% av respondenterna sa att de förlorade 60 minuter eller mer av dåliga känslorelaterade hälsofaktorer. I det sistnämnda ingår till exempel faktorer som tillgång till naturligt ljus. 1 av 3 uppger tillgång till behagligt ljus (intensitet och färg) som viktigt för deras dagliga välmående.

”Det är de osynliga faktorerna såsom luftkvalitet och tillgång till naturligt ljus som ofta förbises, men det är de som ger den största påverkan på välmående på arbetsplatsen, medarbetarens produktivitet och den generella kvaliteten på medarbetarupplevelsen, säger Jeanne Meister, grundare, Future Workplace.

Ökat välmående och produktivitet hos medarbetarna borde vara på varje arbetsgivares agenda. Det är trots allt arbetskraften som står för cirka 90% av ett bolags rörelsekostnader, så en liten förändring i det avseendet gör en enorm skillnad vad gäller ”bottom line”.

Det förefaller ganska klart att en god arbetsmiljö med bra tillgång till bland annat naturligt ljus och bra luftkvalitet är ett måste och inte bara något som är trevligt att ha.

SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADEN OCH LÅNGT FRÅN FÖNSTER
Med Parans lösning kan du skapa solljusfyllda platser i alla byggnader. Tunna flexibla fiberoptiska kablar leder solljuset långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet få in solljus, lika vanligt kan det vara att få in solljuset djupt in i byggnaden – till varje rum, på varje våning – via ett Paranssystem.

Vilken ljusupplevelse passer dig bäst? Ladda ned vår ljusguide idag!


Download Light Guide