Företagshälsovård, Sollentuna

2021-06-22 07:52 Kunder

Dela:


Naturligt ljus i fönsterlösa korridorer och väntrum

UTMANING

Ett företagshälsovårdcenter beläget i ett köpcentrum i Sollentuna har begränsat med naturligt ljus i sina korridorer, som också används som väntrum. För människorna som vistas där behöver nivåerna av naturligt ljus öka.

LÖSNING

För att tillföra mer naturligt ljus till korridorerna har byggentreprenören för sin lokalhyresgästs räkning valt att installera Paranssystem. Via tunna flexibla fiberoptiska kablar, med kundanpassad kabellängd, leds solljuset från solfångare på taket till väntrummen flera meter ned. I denna installation sprider 56 stycken armaturer av modellen Pure Point Light ljuset i korridoren.

Genom Parans innovativa solljuslösning uppfylls behovet av naturligt ljus i dessa utrymmen.

Viktiga platser ska ha tillgång till naturligt ljus!