Förskola, Australien

2018-06-08 13:02 Kunder

Dela:


Dagsljuskrav uppnådda på förskola i Sydney, Australien

Utmaning

En förskolas nya lokaler i närheten av Harbour Bridge i Sydney hade begränsat med naturligt ljus. På andra våningen skulle leksalarna, där barnen skulle leka och lära men också spendera en stor del av dagen, placeras. Lokalerna hade begränsat med naturligt ljus eftersom byggnaden är omgiven av höga kontors- och bostadsbyggnader, vilket är vanligt i en storstad. Utmaningen var att uppnå lagkraven för tillfredställande nivåer av dagsljus.

Lösning

För att få in naturligt ljus i de nya förskolelokalerna och också uppnå dagsljuskravet valde kunden att installera Paranssystem. Fastighetsägaren tilläts att använda Paranssystem för att uppnå dagsljuskraven. Sydney har cirka 2 500 soltimmar per år. Genom det flexibla Paranssystemet med fiberoptiska kablar som transporterar ljuset från mottagare på taket till leksalarna kan nu alla dessa soltimmar tas tillvara på och naturligt ljus kan flöda i lokalen.

I denna installation är det armatur av typen Point Light som sprider ljuset över en stor yta.