Frescati, Stockholms universitet

2016-08-25 13:12 Kunder

Dela:


Hur kan vi hjälpa studenter att vara alerta?

Se arkitekten Mette Pettersson vid Erséus Arkitekter (http://www.erseus.se) tala om referensprojektet Frescati.

Utmaning

Det kan vara svårt att få naturligt ljus långt in i byggnader med traditionella ljuslösningar. Studier visar att studenter lär sig bättre och har bättre kognitiv förmåga när de får studera i naturligt ljus. Trots det har inte alla arbetsplatser tillgång till solljus. När det nya studenthuset Frescati byggdes ville Stockholms universitet tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus ge studenterna naturligt ljus även längre in i byggnaden.

Lösning

Paransljuset används för att ge ljus till tre områden: ett mötesrum, en korridor och trappan i anslutning till entrén. Dessa utrymmen ligger långt in i byggnaden utan någon direkt anslutning till fönster, men badar nu i naturligt ljus via Paranssystem. I byggnadens entré används också det naturliga ljuset för att effektfullt lysa upp konstverket Twirl vid trappan.

Byggnaden har en grön profil och är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver.