Kastrup flygplats, Danmark

2018-11-22 10:58 Kunder

Dela:


När ljuset från traditionella fönster inte når hela vägen in sprider Paranssystemet det naturliga ljuset på ett inspirerande sätt i kontorslokaler på Kastrups flygplats i Danmark.

Utmaning

I likhet med många andra flygplatser världen över så expanderar Kastrups flygplats. Detta har medfört att vissa av lokalerna på flygplatsen inte längre har något dagsljusinsläpp via fönster.

Lösning

Istället får lokalerna nu naturligt ljus via Paranssystemet. Lokalerna, där bland annat Danske Bank och Global Blues växlingskontor är belägna, har därmed fått goda nivåer av naturligt ljus. Paransljuset leds tre våningar ner från taket och sprids via armaturen Point Light sida vid sida med vanlig artificiell belysning.

För att Paranssystemet skulle kunna installeras på flygplatsen så krävdes ett godkännande av systemet i en mängd avseenden, vilket utfärdades av danska Luftfartsverket. Exempelvis har myndigheten säkerställt att systemets solkollektorer placerade på byggnadens tak inte reflekterar ljuset som skulle kunna medföra en bländningsrisk för piloterna.