Kontor, USA

2018-01-09 11:44 Kunder

Dela:


Mankato Place i Minnesota, USA.

Sunstone Creative Group http://sunstonecreative.com/ har producerat en film kring installationen för Minnesota River Properties LCC:s byggnad Mankato Place http://mankatoplace.com som du kan titta på här:

Mankato Place av Sunstone Creative

UTMANING

En av fastighetsägaren Minnesota River Properties LCC kontorsbyggnader i staden Mankato, Minnesota, USA, har renoverats och anpassats för nya hyresgäster – bland annat den amerikanska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen. Som i många kontorsbyggnader har arbetsrummen och gemensamhetsutrymmena begränsat med naturligt ljus.

LÖSNING

Genom att använda Parans lösning kan hyresvärden nu förse viktiga delar av kontoret med naturligt ljus och skapa trivsammare arbetsmiljöer.

Parans solljusmottagare har installerats på taket för att fånga solljuset och leda det med hjälp av fiberoptiska kablar några våningar ned. För den här installationen har cirka 40 meter långa fiberoptiska kablar använts. Via 36 stycken armaturer i form av spotlights sprids Paransljuset i arbetsrum hos bland annat den amerikanska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen.

Paranssystemen har den senaste mjukvaran och är uppkopplade dygnet runt vilket innebär att systemen kan övervakas för att få maximalt solljus. Mjukvaran ger också möjlighet till data i form av bland annat levererade soltimmar vilket tillför ett mervärde för kunden.