Mötesrum, Spanien

2010-05-01 10:03 Kunder

Dela:


Parans skapar unika inomhusmiljöer med det naturliga ljuset från utsidan.

Utmaning

Denna kontorsbyggnad hade en hög miljöprofil och byggdes för att bli miljöcertifierat i enlighet med LEED. Kunde designen förbättras?

Lösning

Flera Paranssystem installerades och höjde nivåerna för naturligt ljus i trappuppgångar och ett mötesrum. Genom att installera Paranssystem kunde solen nå utrymmen som inget eller mycket lite ljus från fönster kunde nå.