Presbyterian St. Lukes Läkarhus, USA

2013-01-15 12:48 Kunder

Dela:


Det första mötet med naturligt ljus för barnen på neonatalavdelningen.

Utmaning

Planerat renoveringsarbete på Presbyterian/St. Luke’s läkarhus neonatalavdelning möjliggjorde införlivningen av fullspektrumljus, hälsosamt naturligt dagsljus, i denna känsliga vårdande miljö som tidigare endast kunde förlita sig på elektriskt ljus. Neonatalavdelningen låg fyra våningar ner. Ombyggnationen var främst kosmetisk och alla golv-, vägg- och takstrukturer skulle vara oförändrade, vilket innebar att alla dagsljuslösningar inte kunde innebära omfattande byggnadsarbete. Därutöver är neonatalavdelningen en känslig vårdmiljö så ingen värmeökning, normalt associerad med traditionella ljuslösningar, fick förekomma.

Lösning

Paranssystemet var den perfekta och enda tillgängliga lösningen. Paransmottagare placerades på taket för att fånga solljuset genom att kontinuerligt följa solen hela dagen och transportera det naturliga ljusets fullspektrumljus genom fiberoptiska kablar till Paransarmaturer.

”Utan att använda elektricitet skapade de vackert hälsosamt naturligt ljus”, sa Presbyterian St. Luke sjukhusadministratör, Darla van Essen. ”Jag är väldigt nöjd med resultatet”.

”Det fungerar precis som det var sagt och levererar naturligt fullspektrumljus där det behövs mest”, sa Vic Vigil, Presbyterian St. Luke driftschef, ”och utan någon värmeökning eller kostsam byggnation”.