Regeringsbyggnad, Malaysia

2014-12-01 12:46 Kunder

Dela:


Hur tillför du naturligt ljus till en regeringsbyggnad som både är grönprofilerad och en högsäkerhetsbyggnad?

Utmaning

En regeringsbyggnad i Malaysia skulle renoveras och i samband med detta bli miljöcertifierad i enlighet med malaysisk Green Building Index. För att uppnå detta behövde dagsljusnivåerna öka för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.

Byggnaden är stor och har tjocka väggar och måste upprätthålla hög säkerhetsstandard.

Lösning

Paranssystemen placerades på taket så att de kan fånga solljuset hela dagen och ta det med sig till utrymmen som har mycket lite naturligt solljus. Eftersom Paranssystemet använder väldigt flexibla och tunna fiberoptiska kablar kan de installeras genom att endast små hål i taket eller fasaden görs.

Paranssystemen fullgjorde därför det huvudsakliga syftet att ta med sig tillfredsställande nivåer av naturligt ljus till anställdas arbetsmiljö utan att behöva kompromissa med säkerheten eftersom de små hålen inte ökar risken av att icke auktoriserade personer får tillgång till byggnaden.