Reningsverk, Hong Kong

2015-02-01 13:25 Kunder

Dela:


Solljus till anställda på reningsverk!

Utmaning

Reningsverket är en djup byggnad. De anställda får begränsat med hälsosamt solljus under dagtid. Det statligt ägda reningsverket i Hong Kong ville förbättra arbetsmiljön för arbetarna genom att ta in solljus till verket. Det var svårt att leda in solljuset med hjälp av traditionella lösningar för naturligt ljus.

Lösning

En rad Paranssystem har installerats på taket. Mottagarna följer solen under dagen och tar till vara på varje timme av hälsosamt solljus. Ljuset transporteras sedan med hjälp av fiberoptiska kablar till den mörka inomhusmiljön. I det här projektet är kablarna 15 meter. Parans armaturer L1 Small sprider ljuset. Dessa armaturer har grupperats två, fyra eller sex stycken – för att ge illusionen av ett takfönster – fyra meter över golvet.

Det är inte endast de anställda som får fördelar av installationen. Energikonsumtionen och verksamhetskostnaderna blir också positivt påverkade eftersom dagsljussensorer har installerats och det artificiella ljuset stängs av när det finns tillräckligt mycket naturligt ljus.