Rijnlandstunneln, Holland

2019-05-08 10:49 Kunder

Dela:


Hälso- och säkerhetsfrågor i samband med trafiksystemet, till exempel förbättrad synlighet för förare, har ökat uppmärksamheten de senaste åren till följd av de höga antalet dödsfall, skador och funktionshinder som orsakats av trafikolyckor.

Trafikolyckor i tunnlar utgör en liten del av totala trafikolyckor, men de mänskliga och ekonomiska förlusterna i samband med tunnelolyckor är betydligt allvarligare än de på vanliga vägar.

Majoriteten av alla dessa olyckor förekommer i början av tunneln, den så kallade inkörningszonen. Det är en avgörande faktor, i detta avseende, att tillhandahålla goda visuella förhållanden för förare som närmar sig en tunnelöppning.

Parans Tunnel Lighting

Parans och COMOL5 har tecknat ett avtal där Parans kommer att leverera system till ett innovativt infrastrukturprojekt där slutkunden är provinsen Zuid-Holland. Båda infarterna i Rijnlandstunneln kommer att ha Parans naturliga ljus i inkörningszonen. Tunneln är under konstruktion och enligt plan ska delleveranser göras under 2021.

Paranssystemet leder solljuset till tunneln på ett sätt som tidigare varit omöjligt, vilket minimerar risken för ”svarta hål” och därigenom säkerställer bästa möjliga säkerhet för vägtrafiken.

En av medlemmarna i projektgruppen var en av toppfinalisterna i den rikstäckande tävlingen ”The Challenge Engineering” för Rijnlandstunnelprojektets innovativa design till stor del tack vare Paranssystemets förmåga att leda ljuset djupt in i tunneln.

Parans arbetar nära med COMOL5 om ljuslösningen och den kommande mjukvaruintegrationen.

Download Tunnel Lighting White Paper