Skola, England

2018-06-12 11:35 Kunder

Dela:


Elever lär under Paransljus i England

Utmaning

En kulturminnesmärkt skolbyggnad i Bristol, England, har utmaningar med att få in naturligt solljus i några av klassrummen. Det finns begränsningar i vilka typer av ingrepp som får göras i en sådan typ av byggnad och även vad som får placeras på taket.

Lösning

För att få in naturligt ljus i klassrummen har skolan valt att installera Paranssystem. SP4:ans mottagare är placerad på huskroppen bredvid den aktuella byggnaden och 60 meter långa fiberoptiska kablar leder ner det naturliga ljuset till klassrummen. Eftersom kablarna är flexibla och tunna behövs endast ett mindre hål för att dra in dem i byggnaden och väl inne behöver de ungefär samma utrymme som annan kabeldragning. Inne i rummet sprider en diffuserande armatur, som är integrerad i taket, ut ljuset i rummet.

Eleverna kan prestera väl i det naturliga ljuset.