Teknikcenter, Hong Kong

2019-04-16 14:34 Kunder

Dela:


Hong Kong Science Technology Park, är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa tekniska lösningar.

På den gröna växtbeklädda taket har ett SP4-system med sex kablar installerats. Kablarna är 75 meter långa och leder solljuset in i fastigheten. Sex stycket så kallade Parans Point Light, kundanpassade i svart, sprider solljuset över bland annat en växtvägg belägen en bit från entrén. Ljuset gör entrén ljus och välkomnande för besökaren.

Parans mjukvara kommer via den omfattande infrastrukturen för informations- och kommunikationsteknologi i byggnaden integreras i byggnadens intelligenta styrsystem. Kunden kommer att i realtid kunna se nyttjandegraden av systemet och exempelvis antal levererade soltimmar. Detta är viktigt information för driftsledningen såväl som för fastighetens ägare.

Hong Kong Science Technology Park är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa teknologiområden, bland annat för grön teknik och informations- och kommunikationsteknologi. Ett stort antal av bolagen har fokus på lösningar för ”Smart Cities” och centret Hong Kong Science Technology Park beskrivs ofta som ett levande laboratorium vars bolag stödjer innovativa lösningar och införandet av ny teknik.

Exterior SP4 and interior Parans point light Hong Kong Science Park