Teknikcenter i Wien, Österrike

2019-04-14 11:38 Kunder

Dela:


Parans skapar solbelyst atrium på teknikcenter i Wien

Utmaning

Slutkunden, Teknikcentret, Technology Centre Seestadt, förespråkar modern arkitektur och öppna ytor. Medvetenheten är stor kring att trevliga kontorsytor skapas med dagsljus. Yttertaket täcks dock till stor del av solceller vilket gör att taket inte kan brytas upp, precis som på många byggnader idag.

Lösning

Istället för att se begränsningen har kunden valt att se vilka möjligheter som skapas med annan tillgänglig teknik och valt att använda Paranssystemet för att skapa ett ”artificiellt” ljusschakt. I en av entréerna på teknikcentret kommer besökaren att mötas av ett starkt solljus som kommer genom Paranssystemet. Paransljuset flödar 15 meter ovanför entréplan. Parans så kallade Point Light har placerats med jämnt mellanrum på den yttre delen av installationen. Det är integrerat med LED-belysning. Människorna i byggnaden kommer att mötas av ett starkt naturligt ljus, precis som om taket hade varit öppet eller haft ett takfönster. Cirka 25 meter långa fiberoptiska kablar leder solljuset från Paranssystemen av modell SP4-20, d.v.s. varje system har 20 stycken ljuspunkter (fiberoptiska kablar).

”Ingen vill, eller bör, göra avkall på dagsljus i byggnader, samtidigt som det kan finnas begränsningar för att släppa in ljus via fönster. I denna installation ser vi hur arkitekten har använt tillgänglig teknik för att skapa det som varit syftet från början – att släppa in det naturliga ljuset i byggnaden. Även denna gång på ett effektfullt sätt, men genom en fiberoptisk kabel. Installationen är ett fantastiskt inspirerande exempel på hur ett ”himmelsljus” kan skapas utan vanliga fönster.”

Mer information om projektet finns tillgängligt på ATP architects engineers hemsida. Projektet är också beskrivet på Archello.

Bilderna nedan visar ljuset inomhus.

Bild vänster:Ljuset sett från ovan, 15 meter ovanför golvet.

Bild mitten: Det artificiella ljusschaktet från sidan. Parans så kallade Point Light som sprider det naturliga ljuset är placerade på den yttre delen av det artificiella ljusschaktet.

Bild höger: Det artificiella ljusschaktet sett från undersidan, 15 meter nedanför. Parans så kallade Point Lights är placerade på den yttre delen av det artificiella ljusschaktet.

Bilderna nedan visar Paranssystemet SP4-20 på taket.