Dygnsrytmen i balans

2016-10-10 13:29 Blogg

Dela:


Alla känner vi till retinaskärmarna på surfplattor och datorer som många av oss använder dagligen och som vi associerar till något av det senaste på teknikens område. Faktum är att människan har sin egen retinaskärm som är människans ”fönster” till den visuella världen.

År 2002 upptäckte David Berson vid Brown University, USA, en ny cell i ögat som fungerar som en ljusmätare, annorlunda från de tidigare kända stavarna eller konerna. Denna nya cell, så kallad ganglioncellen, står i direkt förbindelse med ”SCN”, som ofta kallas för den ”biologiska kroppsklockan”. Naturligt solljus har ett kontinuerligt spektrum medan det artificiella ljuset saknar många av spektrumen som människokroppen behöver för att väsentliga funktioner ska fungera på ett bra sätt. Människans organ är inställda på att fungera harmoniskt med varandra och som påverkas av kroppsklockan som ställs in varje dag av dagsljuset. Denna klocka kallas för dygnsrytm och inkluderar produktionen och avsöndring av hormoner för att reglera funktioner såsom kroppstemperatur, medvetande och immunsystemet.


Circadian Rythm

Källa: Berson, D.M., Dunn, F.A., and Takao, M. (2002). Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock. Science 295, 1070–1073.