Frukt & grönt & dagsljus

2017-01-28 14:18 Blogg

Dela:


Förvara frukt och grönt i dagsljus för att "boosta" näringsämnen.

Många arbetsgivare bjuder sina anställda på gratis färsk frukt på arbetsplatsen. De vet att färsk frukt är bra för din hälsa och ger dig energi. Vad många dock inte känner till är att nivåerna av näringsämnena kan variera beroende på hur fruktkorgen har behandlats.

Till och med efter att frukt och grönt har skördats fortsätter deras biologiska klocka att ticka. Detta innebär att de fortfarande är känsliga för dygnsrytmen. Forskare har kommit fram till att om du låter frukt och grönt fortsätta sin dag-natt-cykel så håller du dem i en mer naturlig och hälsosam form medan permanent mörker eller ljus kan påverka deras näringsinnehåll till det sämre. Precis som växter använder matgrödor sin 24-timmarsklocka för att förändra sin fysiska form över dagen, till exempel genom att variera nivåerna av kemikalier som hjälper dem att avvärja skadedjur. Dessa kemiska balanser kan ha stor påverkan på smak och näringsvärden och några är till och med kända för att ha egenskaper mot cancer. Forskare hävdar att resultaten tyder på att sättet vi förvarar frukt och grönt, och till och med tidpunkten på dygnet som vi äter dem, kan påverkar grundläggande hur hälsosamma de är upp till en vecka efter skörd.

Janet Braam, professor i biokemi och cellbiologi på Rice University i Houston, Texas, USA, förklarar: ”Grönsaker och frukt, även efter att de skördats, kan reagera på ljussignaler och följaktligen ändra deras biologi på sätt som kan påverka hälsovärden och insektsresistens. Kanske skulle vi förvara våra grönsaker och frukt i förhållande till ljus-mörkercykler och tajma när de ska tillagas och ätas för att förbättra deras hälsovärden.”

Med detta i bakhuvudet kommer troligtvis alla från och med nu vilja se frukt och grönsaker i solljus när de handlar. Inte bara för att det ser gott och färskt ut utan för att också veta att de är ”boostade” med näringsämnen.