Hållbarhet genom digitalisering med BIMObject

2020-09-03 10:48 Blogg

Dela:


Hur kan vi använda digitalisering för att möjliggöra en klimatneutral byggindustri?

Byggbranschen ansvarar för 39% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen och har därför ett stort ansvar att begränsa den.

World Green Building Council, nätverket av lokala Green Building Councils, kommer att ägna årets World Green Building Week till att uppmana bland annat byggsektorn och regeringar att vidta åtgärder för att leverera klimatneutrala byggnader.

Att välja rätt design och material och använda förnybar energi är en av huvudnycklarna för att begränsa koldioxidutsläppen.

White Arkitekter har uttryckt det på ett enkelt och tankfullt sätt: (fritt översatt) ”Genom klok design och materialval kan vi skapa effektiva byggnader med låg energianvändning, där den energi som behövs levereras från förnybara energikällor. Energibehovet kan minskas genom att optimera byggnadsvolym, orientering och klimatskal och genom att specificera energieffektiva byggtjänster och kontroller. ”

Genom att digitalisera byggprocessen kan byggsektorn bidra till stora hållbara fördelar genom att välja rätt material från början i designfasen och säkerställa att produkten också används i byggfasen.

”Building Information Modelling” BIM) öppnar nya sätt för produktval, resursbesparingar och mer energieffektiva konstruktioner. BIM förbättrar kommunikationen och gör effektivare processer mellan exempelvis arkitekter och tillverkare av produkter för konstruktion och inredning, vilket leder till bättre och mer informerat beslutsfattande.

BIMObject är världens största digitala informationshanteringssystem för BIM-objekt. Ett BIM-objekt kan beskrivas som en digital kopia av en producerad produkt och kan användas i ritningsmiljöer i den första fasen av planering och design av nya projekt. Detta förenklar efterlevnaden av t.ex. klimat- och miljöcertifieringskraven.


PARANS I BIMOBJECT

Parans har valt att ta steget att finnas på BIMObject och göra det enklare för arkitekter och beslutsfattare att använda Parans lösningar. Med Paransljuset kan du använda solens ljus och ta med det djupt in i byggnaden till vilket rum som helst. Det är ett högteknologiskt men naturligt sätt att uppfylla dagsljuskraven samtidigt som det introducerar oändliga designmöjligheter.

Titta efter Parans i BIMObject och låt ditt nästa projekt få en ljus start.

Parans in BIMObject