Hälsosamma inomhusmiljöer för de unga

2020-02-11 12:43 Blogg

Dela:


Barnen är vår framtid. Inomhusmiljöer som främjar deras hälsa och lärande behöver vara i fokus. Vilket perspektiv har vi när vi designar lärandemiljöer såsom förskolor, skolor och universitet?

Dagsljus är grundläggande för oss människor. Så även får våra yngsta medborgare. Vi, företag, organisationer och samhället, diskuterar idag hur våra arbetsplatser ser ut, vad som främjar välmående på arbetsplatsen och ökar produktiviteten och hälsa i dessa miljöer. Vi är medvetna kring att exempelvis dagsljus, bra belysning, bra luftkvalitet och naturliga element förbättrar arbetsmiljön. Lika viktigt är det att diskutera barnens lärmiljöerna och hur de är utformade idag.

Faktum är att elever lär sig bättre i dagsljusbelysta klassrum utan bländning. En studie (Heschong Mahone Group. Daylighting in Schools 1999) visar att under optimala förhållanden förbättras provresultat med 26%. Studien visade att elever med mest dagsljus i deras klassrum presterade 20% snabbare på mattetest och 26% på lästest på ett år i jämförelse med dem som hade minst.

Idag bor mer än halva jordens befolkning i städer och om urbaniseringen och befolkningstillväxten fortsätter på samma sätt, förväntas det att 2,5 miljarder fler människor bor i städer år 2050. Urbaniseringen skapar idag ett stort intresse för förtätningen av städer och på många platser på jorden innebär det att dagsljuset inomhus kommer att bli en utmaning. Djupa byggnader, täta kvarter, ökade krav på energieffektivitet och äldre byggnader som behöver bli anpassade till nya typer av användningsområden, innebär att fler och fler människor riskerar att bo och arbeta i miljöer med otillräcklige med dagsljus. Förtätningen och urbaniseringen har naturligtvis även många fördelar och det talas ofta om som en möjlig lösning för de utmaningar vi ställs inför idag. Till exempel att hållbara och effektiva transporter förenklas. Men fortfarande är en av våra största utmaningar att försäkra sig om att urbaniseringen inte görs på bekostnad av människors hälsa och bra arbets-, boende- och lärmiljöer.

När vi ritar förskolor, skolor och universitet, har vi då barnen i åtanke? Arkitekten och Svenska ljusprisvinnaren (Svenska ljuspriset) Jonas Kjellander, pratar ofta om ”ljus är det viktigaste verktyget i utformningen av den fysiska miljön”. Kjellander, tillsammans med kollegor från Sweco, fick pris för projektet “Ekonomikum” vid Uppsala universitet.

Bild: https://www.sweco.se/nyheter/press/_2019/ljusdesign/

Juryn konstaterade: ”Resultatet visar på gedigen kunskap om ljusets samspel med färg, form och material. Projektet har genomförts med enorm passion och expertis om studiemiljöer och tron på den unga människan och hennes rättmätiga krav på värdighet. Genom den ergonomiska och innovativa ljusbehandlingen integreras både funktion, upplevelse och atmosfär.”

Saken är den, om vi designer från barnen perspektiv, kommer resultatet alltid att bli bra för både barnen och vuxna, men om vi designer utifrån de vuxnas perspektiv så kan vi anta att det inte alltid kommer att bli fördelaktigt för barnen.

Att utforma lärmiljöer från barnens perspektiv är också smart från ett samhällsperspektiv; när vi investerar i våra barn och skapar en bra barndomsmiljö kommer det att påverka dem prestationsmässigt och det kommer också att påverka dem som vuxna. Så vi behöver alla vara smarta och designa lärmiljöer med barnen i åtanke.

SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADEN OCH LÅNGT FRÅN FÖNSTER
Med Parans lösning kan du skapa solljusfyllda platser i alla byggnader. Tunna flexibla fiberoptiska kablar leder solljuset långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet få in solljus, lika vanligt kan det vara att få in solljuset djupt in i byggnaden – till varje rum, på varje våning – via ett Paranssystem.

Skapa fantastiska ljusupplevelser för alla framtida generationer!

Vilken ljusupplevelse passar dig bäst? Ladda ned vår ljusguide idag!


Download Light Guide