Hur skulle jorden vara utan solen?

2019-05-02 10:39 Blogg

Dela:


Vad är det första du gör när du vaknar upp på morgonen? Om du är som de flesta andra människor så går du kanske till närmaste fönster, drar upp persiennerna och låter morgonsolen värma ditt ansikte. Inget är viktigare för oss än solen. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara ett livlöst klot med istäckta berg.

Sunshine is vital for our wellbeing

Solen är central för vår existens. Energin vi får av solljus påverkar vår dagliga kroppsrytm, vädret och ger oss säsongsvariationer. Om solen försvinner är det bäst att du tar dina pengar, packar din väska och börjar se dig om efter Star Trek Discovery, eftersom det kommer att bli kallt, och det snabbt.

Samtal kring solens effekter handlar oftast om hur du skyddar dig från UV-strålar. Samtidigt som detta är en berättigad oro och behöver adresseras så är fördelarna med solljuset ofantliga.

Fördelar med solljus

Solljus och mörker triggar frisättningen av hormoner i din hjärna. Melatonin, ett kroppshormon, kontrollerar kroppens sömn- och vakenhetscykel. Detta hormon verkar också som ett antioxidant och hjälper till att bekämpa infektioner, inflammation, och cancer, samtidigt som det motverkar immunbrist. Produktionen av detta hormon är starkt ihopkopplat med morgonljuset synliga ljus och är säsongsvarierande.

Produktionen av hormonet serotonin, som ansvarar för det generella välmåendet och glädjen, påverkas av solljuset. Serotonin spelar en viktig roll för funktioner såsom humörsvängningar, socialt beteende, aptit, matsmältning, sömn och minne. Studier visar att serotoninnivåerna är direkt relaterade till längden av solljus och är säsongsvarierande.
Studier visar också att ha en god cirkadisk rytm är viktigt för att kunna reglera sömn-vakenhetscykeln, frisätta hormoner, reglera kroppstemperaturen och andra viktiga kroppsfunktioner.

Trots att de flesta trivs i solljus, spenderar de flesta av oss 90% av vår vakna tid inomhus. Vi sitter ofta djupt inne i byggnader, långt från fönster, vilket hindrar oss från att åtnjuta fördelarna av hälsosamt naturligt ljus. Välmående och hälsa påverkas negativt och vi presterar inte så bra som vi skulle kunna.

Förläng dina fönster för att få mer solljus

Parans System

Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer och urbaniseringen skapar idag ett stort intresse för att förtäta staden. På många platser i världen innebär detta att dagsljusfrågan kommer att bli en utmaning.

Djupa byggnader, täta blockstrukturer, ökad efterfrågan på energieffektivisering and att äldre byggnader ska anpassas för nya användningsområden, betyder att fler och fler människor riskerar att få bostads- och arbetsmiljöer med otillräckliga dagsljusnivåer. Därför finns det ett behov att förse fler inomhusmiljöer med naturligt ljus.

Via Paransystemet med tunna, flexibla fiberoptiska kablar kan du få solljus långt från fönster och djupt in i byggnader där solljus från fönster inte når. Du har också möjlighet att balansera ljusdynamiken i rummet med ljus från fönster.

Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet leda in det naturliga ljuset, lika vanligt skulle det kunna vara att få in solljuset längre in i rummet via ett Paranssystem.

Vill du veta mer kring fördelarna med Paranssystemet? Ladda ned vår ljusguide.


Download Light Guide