Kan vackra platser faktiskt göra oss friskare?

2019-07-02 10:02 Blogg

Dela:


Om vi skulle behöva välja vår arbetsplats på kontoret skulle vi gissa att de flesta av oss skulle välja en plats nära ett fönster. Troligtvis för att när den mjuka solstrålen träffar oss får den oss att må bra. Det påverkar människans sinnen. Vi är skapta för att älska det naturliga ljuset och de vackra platser som skapas.

Skönhet är något subjektivt och något som sägs vara i betraktarens öga. Men det finns definitioner av vad skönhet är i designkontexten. Jay Dee Dearness, konstnär och designer, med en doktorexamen inom filosofi med fokus på där skönhet möter design, säger i en intervju till International Well Building Institute ”Skönhet är inte bara estetik, skönhet är assimileringen av funktionalitet och estetik i precis rätt proportioner för att uppnå önskat resultat.” Well Building Standard™, (WELL™), har skönhet och design (beauty and design feature) som krav för alla projekt. Detta krav uppmuntrar människor att införliva skönhet inom ramen för deras egna kontext, till exempel vad som är viktigt för deras egna kultur.

I en rapport av Design Council i Storbritannien (oberoende organisation och rådgivande organ för brittiska staten) konstateras att visuell upplevelse och uppskattning av skönhet i bebyggda miljöer är till stor del till följd av närvaron av naturligt ljus. Utan naturligt ljus upplevs platser som mer fördömda och obehagliga. I rapporten gavs också uttryck för medlidande för de människor som hade sina arbetsplatser i områden utan naturligt ljus.

Hur kan vi säga att skönhet i design kan bidra till bättre hälsa?

Forskning visar att det finns ett samband mellan uppfattningen om skönhet och betydelsen av design för människans hälsa och välmående. Ett område inom forskningen som fångar de psykologiska effekterna av skönhet införlivad med designen är neuroestetiken. Design med den genomtänkta avsikten att integrera skönhet har en inverkan på det mänskliga psykologiska välbefinnandet. Det ger positiva effekter på inlärning, socialt beteende och känslomässig välbefinnande.1

Det naturliga ljuset i våra byggnader påverkar oss människor inte bara på ett biologiskt plan, utan hjälper oss också att skapa vackra platser som påverkar oss människor på ett psykologiskt plan.

SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADEN OCH LÅNGT FRÅN FÖNSTER

Med Parans lösning kan du skapa solljusfyllda platser i alla byggnader. Tunna flexibla fiberoptiska kablar leder solljuset långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet få in solljus, lika vanligt kan det vara att få in solljuset djupt in i byggnaden – till varje rum, på varje våning – via ett Paranssystem.

Vilken ljusupplevelse passer dig bäst? Ladda ned vår ljusguide idag!


Download Light Guide