Öka ditt välbefinnande med rätt designad inomhusmiljö

2019-11-12 10:45 Blogg

Dela:


Välmående på kontoret är ett ämne som berör många av oss. De flesta av oss tillbringar 90% av vår vakna tid inomhus. Hur ser vår inomhusmiljö ut och hur påverkar den oss? Tillgång till naturligt ljus ökar vårt välbefinnande och gör oss mer produktiva. Lägger vi tillräckligt med kraft på hur vår inomhusmiljö är utformad?

Office environment

Den cirkadiska rytmen är grundläggande för vår hälsa och välmående i det långa loppet. Vår biologiska klocka kräver att vi exponeras för mörker under natten och klart blått ljus under dagen, särskilt på morgonen. Detta ska göras i rytm om 24 h annars börjar vår klocka gå oregelbundet.

Under miljoner av år, det vill säga under den största delen av människan tid på jorden, har det varit en naturlig del av vårt liv att under dagen exponeras för solljus från morgonen som stegvis förändras och avtar för att övergå i natt där endast månen och stjärnorna ger ljus.

Under de senaste cirka 100 åren har elektricitet gett oss elektriskt ljus och den tekniska utvecklingen har gett oss en digital era med en tydligare livsstil inomhus. Idag tillbringar de flesta av oss 90% av vår vakna tid inomhus. Det faktum borde få oss att reagera och fundera över vad för typ av inomhusmiljö det är som vi faktiskt tillbringar den mesta av vår vakna tid i och hur den påverkar oss. Vi som individer, men också arbetsgivarna. Trots allt så står arbetstagare för cirka 90% av ett företags rörelsekostnader så en liten förändring i ökat välmående som leder till ökad produktivitet, gör stor skillnad på bolagets resultat. Faktorer att överväga vad gäller vår inomhusmiljö är till exempel saker som:
– Hur är luftkvaliteten på min arbetsplats?
– Vad har jag för ljus? Elektriskt ljus? Naturligt ljus? Hur är kvalitén på ljuset?
– Är inomhusmiljön inspirerande? Vacker? Ökar den mitt välbefinnande eller inte?
– Känner jag mig säker?

Jeanne Meister, grundare, Future Workplace säger (fritt översatt): ”Det är de osynliga faktorerna såsom luftkvalitet och tillgång till naturligt ljus som ofta förbises, men det är de som ger den största påverkan på välmående på arbetsplatsen, medarbetarens produktivitet och den generella kvaliteten på medarbetarupplevelsen.”

WELL Building standard är den främsta standarden för bland annat inomhusmiljöer som vill implementera, validera och mäta åtgärder som stödjer människors hälsa och välbefinnande. Kriterierna inom ramen för standarden hjälper oss att fokusera på rätt saker för att öka människors hälsa och välmående.

WELL Building Standard

Exempelvis inom ramen för ”ljuskonceptet” innehåller funktionskraven belysningsriktlinjer som syftar till att minimera störningar i kroppens cirkadiska system, förbättra produktiviteten, stödja god sömnkvalitet och kunna ge lämplig synskärpa när det behövs.

Det är endast fem år sedan WELL-standarden lanserades (efter sex år av forskning och utveckling), men antalet projekt som är certifierade enligt WELL-standarden vittnar om intresset och betydelsen av att titta på designen för våra inomhusmiljöer var vi arbetar, bor och leker. USA har idag 1 437 WELL-certifierade projekt och Storbritannien har 1 326 projekt. Totalt finns det 3 853 WELL-certifierade projekt om 465 miljoner kvadratmeter i 58 länder idag.

WELL Building Institute får uttalanden såsom:

År 2017 uppnådde Arups Bostonkontor WELL-certifiering på guldnivå. Jake Wayne, som leder kontorets ljusgrupp, konstaterar i en artikel av WELL Building Standard (fritt översatt):

“Under de senaste åren inom ljusdesign har vi lärt oss ljusets betydelse för människors hälsa. Forskning i kombination med projektarbeten har lett till att vi identifierar vilken påverkan ljuskvaliteten kan ha på livskvalitén. En av de mest spännande delarna med WELL är att det gör det möjligt för designers att förespråka dessa hälsoeffekter på ett meningsfullt sätt. Det ger kunderna möjlighet att inte bara säga att de tillhandahåller ett hälsosamt utrymme, utan att verkligen kunna implementera ett omfattande ramverk som verifierar och erkänner dessa ansträngningar.”

Om du ännu inte har reflekterat över din inomhusmiljö som du tillbringar 90% av din vakna tid i, ta gärna en stund och fundera. Kanske finns det möjlighet att förbättra ditt välbefinnande?

Bilder: International WELL Building Institute, Unsplash och Shutterstock.

SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADEN OCH LÅNGT FRÅN FÖNSTER

Med Parans lösning kan du skapa solljusfyllda platser i alla byggnader. Tunna flexibla fiberoptiska kablar leder solljuset långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet få in solljus, lika vanligt kan det vara att få in solljuset djupt in i byggnaden – till varje rum, på varje våning – via ett Paranssystem.

Paranssystemet kan också ge värdefulla poäng i olika miljöcertifieringssystem.

Ladda ned vår ljusguide idag!


Download Light Guide