Investor relations

1.41 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -2.08 %


Nyttjandeperiod teckningsoptioner av serie TO6

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO6 pågår mellan den 6 januari-7 februari.

Nedan följer sammanfattande villkor för TO6:
Nyttjandeperiod: 6 januari – 7 februari 2020
Emissionsvolym: 10 281 231 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 5 551 865 aktier och Parans tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader
Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 februari 2020

Läs hela pressmeddelandet HÄR.
Fullständiga villkor återfinns HÄR.


Uppdaterad analys av Mangold

Den 26 november 2019 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Mangold uppger i analysen ”Vårt basscenario, baserat på en DCF-värdering, ger ett värde på aktien som uppgår till 2,27 kronor. Det är lägre än vid vår tidigare uppdatering då den uppgick till 2,95 kronor med medför alltjämt en uppsida på 70 procent från nuvarande kursnivå. Mangold utgår då från att försäljningen tar fart 2020 och att bolaget blir kassaflödespositiva 2021. Mangold anser fortsatt att risken är hög i bolaget men ser att Parans gjort stora framsteg och flyttat fram sina positioner med storaffärer inom räckhåll.”

Las analysen


VD-intervju

Lyssna på Anders Koritz, Parans VD, som berättar om den spännande fas bolaget befinner sig i. Filmen har gjorts av Mangold (www.mangold.se). Oktober 2019.


Senaste nytt

Prenumerera på nyheter


Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 21 februari 2020 då publicering sker av bokslutskommuniké 2019.


Protokoll från årsstämmor


Tidigare intervjuer och presentationer med Parans VD

Ta del av tidigare intervjuer och presentationer med Parans VD Anders Koritz.

Download Tunnel Lighting White Paper

Analyst Groups intervju med Anders Koritz
Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Sammanställning teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4, TO5, TO6 och TO7


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner


Avslutad emission den 20 juni 2019

Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.

Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.


Årsstämma 2019

Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och längre ned protokoll från årsstämman.


Mangold analyserar Parans

Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.


Avslutad emission den 12 december 2018

Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.

Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.