Investor relations

5.88 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -1.67 %


Nyttjandeperiod 2 av TO4 pågår den 9-23 augusti 2020

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 4:
Nyttjandeperiod: 9 augusti – 23 augusti 2020
Emissionsvolym: 1 090 196 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 177 411 aktier och Parans tillförs cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader
Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie

En anmälningssedel kommer att skickas ut till samtliga med innehav på VP-konto. Anmälningssedel finns även att beställa från Eminova Fondkommission via info@eminova.se alternativt 08-684 211 00.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: var vänligen kontakta din förvaltare i god tid för instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet HÄR.


Senaste nytt


Analys av Mangold

Den 18 maj 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Mangold uppger i analysen: ”Vår DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie på 2,94 kronor vilket medför en uppsida på över 100 procent. Det är en ökning jämfört med vårt tidigare värde som uppgick till 2,55 kronor per aktie. Då har vi räknat med full utspädning av aktier med hänsyn till emissionen med QPT och pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner.”

Las analysen

Jan Glevén på Mangold Insight intervjuar Anders Koritz, Parans VD, om bolagets utveckling och framtidsmöjligheter. Maj 2020.

Finansiella rapporter

Nedan återfinns delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 27 augusti 2020 då publicering sker av halvårsrapport januari-juni 2020.


Årsstämma den 30 juni 2020

Den 30 juni 2020 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting. Kommunikén samt kallelsen och övriga handlingar går att ta del av nedan.


Protokoll från årsstämmor


Sammanställning och villkor teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4 och TO5


Intervjuer och presentationer med Parans VD

Här finns ett urval av intervjuer och presentationer med Parans VD Anders Koritz.

I AFFÄRSVÄRLDEN DEN 13 FEBRUARI 2020 ÅTERFINNS EN INTERVJU MED PARANS VD ANDERS KORITZ. (Annons)

Las Annons

Intervju av Mangold med Anders Koritz, Parans VD, som berättar om den spännande fas bolaget befinner sig i. Oktober 2019.

STOCKPICKER HAR DEN 7 JUNI 2019 INTERVJUAT PARANS VD ANDERS KORITZ.

Download Tunnel Lighting White Paper

Analyst Groups intervju med Anders Koritz den 29 november 2018
Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Tidigare Analyser

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2020-02-05
Den 5 februari 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas här:

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2019-11-26
Den 26 november 2019 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2019-03-11
Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.


Emissioner

AVSLUTAD EMISSION 2019-06-20
Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.
Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.

AVSLUTAD EMISSION 2018-12-12
Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.
Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Tidigare årsstämmor och extrastämmor

ÅRSSTÄMMA 2019
Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och protokoll från årsstämman återfinns här.


EXTRASTÄMMA 2018-10-25
Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.