Investor relations

1.355 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: -3.90 %


Intervju med Parans VD Anders Koritz

I Affärsvärlden (utgåva nr 7 den 13 februari 2020) återfinns en intervju med Parans VD Anders Koritz. Artikeln är en annons från Parans.

Las Annons


Uppdaterad analys av Mangold

Den 5 februari 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Mangold uppger i analysen: ”Vi har justerat våra prognoser något uppåt under kommande år. Dels ser vi att Parans har en mognare produkt och att en partner från Kina kan skapa stora värden i bolaget. I vår DCF-modell räknar vi med att försäljningen tar fart 2020 och att bolaget blir kassflödespositivt 2021. Enligt vår DCF-värdering erhålls ett motiverat värde på 2,55 kronor per aktie, en uppsida på över 150 procent. Detta DCF-värde är högre än tidigare uppdatering då det uppgick till 2,27 kronor. Att investera i Parans medför hög risk och vi framhåller att bolaget har karaktären av att vara ett förhoppningsbolag.

Las analysen


VD-intervju

Lyssna på Anders Koritz, Parans VD, som berättar om den spännande fas bolaget befinner sig i. Filmen har gjorts av Mangold (www.mangold.se). Oktober 2019.


Senaste nytt

Prenumerera på nyheter


Finansiella rapporter

Nedan återfinns kvartals- och delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 24 april 2020 då publicering sker av Delårsrapport januari-mars 2020.


Årsstämma 2020

Den ordinarie årsstämman hålls den 11 juni 2020 kl 14:00 i Mölndal. Den fullständiga årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig minst tre veckor innan ordinarie bolagsstämma. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning. Kallelse och övriga handlingar kommer att skickas ut i enlighet med bolagsordningen.


Protokoll från årsstämmor


Tidigare intervjuer och presentationer med Parans VD

Ta del av tidigare intervjuer och presentationer med Parans VD Anders Koritz.

Download Tunnel Lighting White Paper

Analyst Groups intervju med Anders Koritz
Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Sammanställning teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4, TO5 och TO7


Villkor för konvertibler och teckningsoptioner


Mangold analyserar Parans 2019-11-26

Den 26 november 2019 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.

Las analysen


Avslutad emission den 20 juni 2019

Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.

Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.


Årsstämma 2019

Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och längre ned protokoll från årsstämman.


Mangold analyserar Parans 2019-03-11

Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.


Avslutad emission den 12 december 2018

Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.

Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Extrastämma den 25 oktober 2018

Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.