Investor relations

15.1 kr

Parans Solar Lighting (PARA)

Idag: 2.37 %


Senaste analys av Mangold

Las analysen


Senaste nytt


Finansiella rapporter

Nedan återfinns delårsrapporter för aktuellt år samt årsredovisningar för de senaste fem åren. Nästa informationstillfälle är den 26 februari 2021 då publicering sker av bokslutskommuniké.


Årsstämma den 30 juni 2020

Den 30 juni 2020 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting. Kommunikén samt kallelsen och övriga handlingar går att ta del av nedan.


Protokoll från årsstämmor


Sammanställning och villkor teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4 och TO5


Intervjuer och presentationer med Parans tidigare VD

Här finns ett urval av intervjuer och presentationer med Parans tidigare VD.

Jan Glevén på Mangold Insight intervjuar Parans tidigare VD, om bolagets utveckling och framtidsmöjligheter. Maj 2020.
Intervju av Mangold med Parans tidigare VD, som berättar om den spännande fas bolaget befinner sig i. Oktober 2019.
Analyst Groups intervju med Parans tidigare VD (29 november 2018)
Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Tidigare Analyser

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2020-09-03
Den 3 september 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas här:

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2020-05-18
Den 18 maj 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas här:

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2020-02-05
Den 5 februari 2020 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas här:

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2019-11-26
Den 26 november 2019 har Mangolds analytiker Jan Glevén analyserat Parans Solar Lighting. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.

Las analysen

MANGOLD ANALYSERAR PARANS 2019-03-11
Mangold analyserar Parans i en uppdragsanalys 2019-03-11. Hela analysen kan läsas på Mangolds hemsida.


Emissioner

AVSLUTAD EMISSION 2019-06-20
Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.
Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.

AVSLUTAD EMISSION 2018-12-12
Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.
Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Tidigare årsstämmor och extrastämmor

ÅRSSTÄMMA 2019
Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och protokoll från årsstämman återfinns här.


EXTRASTÄMMA 2018-10-25
Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.