Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

2019-01-07 09:05 CET Pressrelease

Dela:


Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som publicerades den 9 mars 2018.

Konverteringsdag var den 3 januari 2019, antalet konvertibler som konverterades var 40 stycken och konverteringskursen var 1,35. Antalet konvertibler som kvarstår under den andra konverteringen i tredje trachen för framtida omvandling är 125 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 28 335 433. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 296 296.Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 28 631 729. Totalt aktiekapital efter konverteringen blir 7 157 932,25.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida:

https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/ 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019. 

Dokument & länkar