Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie 6

2019-01-24 13:33 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB genomförde en nyemission om ca 18 000 000 kronor riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare under perioden 26 november – 12 december 2018. Intresset för emissionen var stort och emissionen blev väl tecknad. Totalt emitterades 10 281 231 units till teckningskursen 1,75 kronor motsvarande en total emissionslikvid om 17 992 154,25 kronor före emissionskostnader om ca 2,7 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dagen för handel med BTU (betalda tecknade units) är måndagen den 28 januari 2019. Avstämningsdagen för omvandlingen är onsdagen den 30 januari 2019, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 6. Två (2) teckningsoptioner av Serie 6 (TO 6) medför rätt att under tiden från och med den 6 januari 2020 till och med den 7 februari 2020 teckna en (1) aktie till priset 2 kr per aktie. 

Efter avstämningsdagen den 30 januari 2019 kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto senast fredagen den 1 februari 2019. Första handelsdagen på Spotlight för teckningsoptioner av serie 6 är beräknad till den 6 februari 2019. 

Efter registrering uppgår antalet aktier till 33 757 899 st. och aktiekapitalet till 8 439 474,75 kronor.

ISIN-kod för aktie Parans, SE0002392886

ISIN-kod för BTU Parans, SE0011973890

ISIN-kod för TO6 Parans, SE0011973932

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com, www.parans.com

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704 86 20 47

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Dokument & länkar