Parans erhåller mångmiljonorder för tunnelprojekt i Holland

2019-02-14 08:57 CET Pressrelease

Dela:


Idag har Parans erhållit det påskrivna avtalet av det internationella konsortiet COMOL5 som driver det infrastrukturprojekt som Parans i pressmeddelande av den 19 juli 2018 informerat om. Ordervärdet för Parans del uppgår till cirka 17,8 miljoner kronor. Paranssystemet kommer att installeras i båda tunnelmynningarna för att föra in solljus på ett sätt som tidigare har varit omöjligt.

Foto: Parans och COMOL5 (https://www.comol5.nl/)

Parans och COMOL5 har idag enats om ett avtal där Parans kommer att leverera solljus via Paranssystem i detta innovativa infrastrukturprojekt. Slutkunden är provinsen Syd-Holland. Rijnlandstunnelns båda mynningar ska förses med naturligt ljus de första 80 metrarna. Tunneln är under byggnation och enligt den preliminära planen för detta omfattande projekt kommer Parans att börja leverera systemen så snart tunnelbyggandet kommit så långt att det är möjligt för installation av Paranssystemen. Den preliminära planen är att delleveranser sker under 2019 men att huvudleveransen sker under 2020.

- Vi är oerhört stolta och glada att vara i hamn med detta projekt där vi både är en unik leverantör och levererar en unik lösning som vi och vår kund tror kommer sätta en helt ny teknisk standard inom tunnelbyggnation, säger Fredrik Johansson, Senior VP Sales & Marketing på Parans. En av medarbetarna hos vår kund har till och med kommit till finalplats i The Challenge Engineering i Holland för Rijnlandstunnelprojektets innovationshöjd, vilket till stor del beror på vårt systems förmåga att leverera ljus långt in i tunneln. Vi kommer fortsätta att arbeta tätt ihop med COMOL5 avseende ljuslösningen och den mjukvaruintegration som kommer att ske.

- Detta är en signifikant affär för oss, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vi har arbetat hårt för att nå hela vägen till ett slutligt kontrakt och vi visar nu att vi som bolag är mogna för att kunna hantera denna storlek av affär, även inom nya segment, och att vi får förtroendet av kunden för att leverera en så omfattande lösning. Vår kund i Holland har idag två ytterligare infrastrukturprojekt där Parans system också kan bli aktuella. Med denna order har vi per dags dato en orderbok med oss in i 2019 på ca 24 MSEK vilket är ett stort steg framåt jämfört med samma period för ett år sedan.

Om Rijnlandstunnelprojektet

Dagar när det är strålande solsken får bilisterna en bättre och naturligare övergång mellan den ljusa utsidan och mörkret i tunneln. Tekniken som generellt används idag baseras enbart på artificiell belysning för reglering av ljusintensiteten de första 100 meterna. Genom användning av äkta solljus via Paranssystem istället för artificiell belysning soliga dagar kan mycket energi sparas samtidigt som det även ger en positiv inverkan på miljön genom den minskade energiförbrukningen.

Studier visar på vikten av bra ljus i tunnelmynningar för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. Projektet kan komma att påverka nuvarande byggstandarder avseende ljussättning av tunnlar där Parans flexibla och innovativa lösning klarar av att leda naturligt ljus i stora mängder till områden som annars inte är möjliga att få till.


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 


Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019. 

Dokument & länkar