Mangold analyserar Parans: ”Slut på ökenvandringen”

2019-03-12 14:39 CET Pressrelease

Dela:


Parans har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Nu lämnar Mangold en analys av Parans vari det konstateras att det är ”hög risk men stor reward”på Parans aktie.

Mangolds analytiker uppger bland annat i rapporten att ”Vi räknar med att det under 2019 kommer att säljas drygt 60 system av olika SP4-modeller. Försäljningen består i av solmottagare och fiberkabel. För 2019 räknar vi med 13,8 miljoner kronor i omsättning. Under vår prognosperiod fram till 2023 estimerar vi en kumulativ tillväxttakt på över 100 procent i snitt per år. Enligt våra prognoser kan Parans generera ett positivt kassaflöde 2021 och även då och visa ett positivt resultat före skatt. Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en DCF-modell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 3,34 kr per aktie. Det medför en uppsida på drygt 100 procent från nuvarande kursnivå på 1,60 kronor. För att detta ska materialiseras krävs att försäljningen tar fart och bolagets produkt SP4, får ett bättre mottagande bland kunderna än tidigare generationer.”

Analysen kan läsas i sin helhet på Mangolds hemsida https://www.mangold.se/mangoldonline/uploads/insight/Parans%20Solar%20uppdragsanalys%202019-03-11.pdf

Parans har anlitat Mangold för att göra analysen.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar