Parans godkänns som leverantör för enerigbolagen i Kalifornien

2019-03-20 09:43 CET Pressrelease

Dela:


Idag har Parans och Southern Californa Public Power Authority (”SCPPA”) undertecknat ett ramavtal för att förenkla försäljning av Parans lösningar till energibolagen i södra Kalifornien. SCPPA fungerar som energibolagens inköpsorganisation och genom ramavtalet har också Parans godkänts som leverantör.

Foto: SCPPA http://www.scppa.org/ (tv), David mark, Pixabay (th)

Parans och SCPPA har efter flera månader av avtalsförhandlingar kommit i land med ramavtalet som kommer att öppna upp försäljningen till alla kommunala energibolag i södra Kalifornien som ingår i SCPPA. Ramavtalet har även en signifikant betydelse för att komma in på den offentliga sektorn i Kalifornien. Vissa nyckelkunder har avvaktat godkännandet och kommer nu att börja titta på demosystem för sina anläggningar. SCPPA arbetar med olika energieffektiviseringsprogram för att se till att medlemmarna sänker sina verksamhetskostnader vilket naturligtvis också kommer slutkunderna till del. Parans lösning kan exempelvis komma att bli en del inom ramen för energieffektiviseringen.    

- Jag har under hösten träffat många av energibolagen som ingår i SCPPA och de har visat ett stort intresse för vår lösning, säger Anders Koritz, VD på Parans. De har avvaktat att Parans godkänts som leverantör och det är mycket positivt att nu kunna gå in i projektdiskussioner med dem.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019. 

Dokument & länkar