Paranssystem - en strategi för dagsljusdesign

2019-03-28 15:04 CET Pressrelease

Dela:


I boken ”Daylighting and lighting under a Nordic sky” nyligen utgiven av bland annat författarna Marie-Claude Dubois, arkitekt och lektor vid Lunds Universitet, och Malin Alenius, arkitekt och ljusspecialist, båda verksamma på White Arkitekter, tas fiberoptiskt ljus upp och Parans omnämns särskilt i kapitlet kring strategier för dagsljusdesign.

NYHET

White Arkitekter är 2019 rankad på 16:e plats i WA100* årliga undersökning över de 100 största arkitektbyråerna i världen. Boken, vars medförfattare är utöver Marie-Claude Dubois och Malin Alenius också Niko Gentile, Thorbjörn Laike och Iason Bournas, förespråkar användandet av dagsljus i största möjliga mån i byggnader och i den beskrivande texten av boken anges (Parans översättning): ”Efter nästan ett århundrande där det elektriska ljuset har dominerat designen av byggnadsinteriören, är återgången till användningen av dagsljus som den huvudsakliga källan för omgivningsljuset motiverad av energi-, miljö- och hälsoöverväganden. Bra dagsljus interiört förespråkar inte bara låg energianvändning, det har också fördelen att kunna (åter)föra människan till den naturliga dag- och nattcykeln som påverkar hälsa och välmående.” Paranssystemet omnämns som ett av systemen för att kunna föra in ljus från ovan i kapitlet avseende strategier för dagsljusdesign. Boken, vars originalspråk är engelska, riktar sig till såväl arkitektstudenter som verksamma arkitekter internationellt. 

- Vi välkomnar denna typ av litteratur som lyfter fördelarna med att öka användandet av naturligt ljus och går igenom olika system att föra in det, säger Anders Koritz, VD på Parans. Extra roligt tycker vi naturligtvis att det är att just ljus via fiberoptik lyfts upp och att vi särskilt omnämns. Detta bidrar naturligtvis till att kännedomen om vår teknologi ökar inom två av våra viktiga målgrupper – arkitekter och ljusdesigners.

*https://www.bdonline.co.uk/business/wa100-2019-the-big-list/5097057.article 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar