Aktieägarbrev

2019-03-29 13:43 CET Pressrelease

Dela:


Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ). Nu börjar våren komma till oss på allvar och solen har äntligen tittat fram. Våra fantastiska SP4-system som installerats här uppe i Norden får återigen börja arbeta och leda in solljus till våra kunders annars ljusfattiga rum.

 Det råder en febril verksamhet hos oss på Parans och arbetet med att utveckla våra marknader ute i världen fortgår oförtrutet samtidigt som vi arbetar med att kontinuerligt sänka produktionskostnaderna för att ytterligare öka attraktiviteten i vårt erbjudande.

För ett par veckor sedan fick vi äntligen vår viktiga undertecknade order till det holländska tunnelprojektet. Det var inte bara en stor affär för oss, utan det var också ett bevis på vår förmåga att ta hem större affärer. Det visar också på nya områden, utanför det huvudsakliga användningsområdet att belysa kontorslokaler, vilket öppnar upp för ytterligare infrastrukturprojekt. Efter tunnelordern har vi därför kommit i kontakt med projekterare och ingenjörsfirmor runt om i världen som har allt från viadukter till flygplatser till tunnelbanestationer som de projekterar. Antalet potentiella affärer som kan samlas under den gemensamma nämnaren ”infrastrukturprojekt” har på bara några månader ökat signifikant.

I mellanöstern har vi nu fått upp en bra intensitet i aktiviteterna från våra partners. Bara de senaste månaderna har även här antalet potentiella affärer ökat markant. Nu gäller det att vara på plats och stötta dem i försäljningsarbetet och successivt driva mot bokade ordrar. Vi har under det första kvartalet i år ställt ut i Qatar på Enviro Tech-mässan samt i Dubai på MOID (Ministry of Infrastructure and Development) Innovation Week. Vi börjar sakta men säkert etablera Parans som varumärke i denna delen av världen.

I USA går det också framåt. Vi har nu tre agenter som arbetar för oss samtidigt som vi själva driver arbetet med att etablera starka relationer med bland annat energibolagen i södra Kalifornien. Ni känner till det ramavtal som vi nyligen tecknade med Southern California Public Power Authority (SCPPA). Avtalet är av stor betydelse för oss då det inte bara öppnar upp för affärer med de stora energibolagen i södra Kalifornien utan också skapar en naturlig länk till energibolagens kunder i den regionen. Just nu är vi i dialog med ett antal parter för den första test- och demoinstallationen. Detta gör vi fortsatt med stöd från NSI (National Strategies Inc.) Vi har nu också kontakt med några riktigt intressanta bolag som har potential att kunna ta ett större ansvar för utvecklingen av den amerikanska marknaden. De har aktivt kontaktat oss då de följt oss en längre tid och fått förfrågningar på om de kan leverera Paranssystem från kunder i olika delar av USA.

Parans försäljningsstrategi bygger på att den huvudsakliga försäljningen skall gå genom starka lokala partners i våra viktigaste marknader. Därför fortsätter vi att utveckla partnernärverket och vi kommer den närmsta tiden kunna informera om nya partners i både Europa och USA.

Bolagets produkt, SP4-systemet, är idag ett tekniskt moget system. Vi kommer fortsätta att lägga utvecklingsresurser på att successivt reducera komponentkostnaderna samt att utöka vårt kunderbjudande. En del av detta är att bland annat att vidareutveckla armatursortimentet, dvs. upplevelsen av Paransljuset i rummet. Vi upplever en ökad efterfrågan på att kunna leverera en komplett belysningslösning vilket gör att vi nu har tagit fram ett grundsortiment av hybridarmaturer, dvs. armaturer som både levererar solljus när solen skiner och elektriskt LEDljus när solen är borta. Som del i detta arbete arbetar vi också med att identifiera ytterligare kompletterande produkter för att utöka vårt kunderbjudande.

Installationsarbetet på IKEAs varuhus i Helsingborg pågår för fullt och snart kan både deras medarbetare och kunder uppleva naturligt solljus på ett par olika ställen i varuhuset. I början av april kan man åka dit och se systemen på plats.

De senaste veckorna har vi installerat systemen hos COMOL5 (tunnelordern, där ett första system skall användas för att ta fram anpassade armaturer) i Holland och på teknikcentret i Wien i Österrike. Vi snart gå ut med lite mer info om dessa så att ni kan få se bilder på installationerna.

Som en del av vårt marknadsföringsarbete har vi sedan ett par veckor tillbaka startat ett omfattande projekt med syfte att stärka vår digitala marknadsföring. Vi kommer nu fortsätta detta arbete för att nå alla viktiga ”påverkare” såsom arkitekter i våra prioriterade marknader. Ni kanske redan har märkt av ett ökat flöde av information via olika sociala nätverk.

Nu ser vi fram emot en spännande vår och vi känner oss styrkta av hur marknaden proaktivt kontaktar oss på både slutkundsidan och på distributörssidan. Det är helt klart rätt tid för att sälja solljus till världen!

Soliga hälsningar,

Anders Koritz, VD


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar