Teknikcenter i Wien får solbelyst atrium med Paranssystem

2019-04-02 14:00 CET Pressrelease

Dela:


Teknikcentret, Technology Centre Seestadt, i Wien, Österrike, har fått en av huvudbyggnaderna solbelyst med Paranssystem. Solljuset genom Parans armaturer tillsammans med LED-belysning skapar ett ”ljusschakt” i entrén.

Foto: Parans  

NYHET

I en av entréerna på teknikcentret i Wien kommer besökaren att mötas av ett starkt (1000 lux) solljus som kommer genom Paranssystemet. Paransljuset flödar 15 meter ovanför entréplan.

Slutkunden förespråkar modern arkitektur och öppna ytor. Medvetenheten är stor kring att trevliga kontorsytor skapas med dagsljus. Yttertaket täcks dock till stor del av solceller vilket gör att taket inte kan brytas upp, precis som på många byggnader idag. Istället för att se begränsningen har kunden valt att se vilka möjligheter som skapas med annan tillgänglig teknik och valt att använda Paranssystemet för att skapa ett ”artificiellt” ljusschakt. Parans så kallade Point Light har placerats med jämnt mellanrum på den yttre delen av installationen (se bild till höger ovan). Människorna i byggnaden kommer att mötas av ett starkt naturligt ljus, precis som om taket hade varit öppet eller haft ett takfönster.

- Ingen vill, eller bör, göra avkall på dagsljus i byggnader, samtidigt som det kan finnas begränsningar för att släppa in ljus via fönster, säger Anders Koritz, VD på Parans. I denna installation ser vi hur arkitekten har använt tillgänglig teknik för att skapa det som varit syftet från början – att släppa in det naturliga ljuset i byggnaden. Även denna gång på ett effektfullt sätt, men genom en fiberoptisk kabel. Installationen är ett fantastiskt inspirerande exempel på hur ett ”himmelsljus” kan skapas utan vanliga fönster. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 


Dokument & länkar