Installation på innovativa Hong Kong Science Technology Park

2019-04-05 13:53 CET Pressrelease

Dela:


Paranssystem har installerats på Hong Kong Science Technology Park (”HKSTP”).  Teknikcentret är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa tekniska lösningar och SP4-systemet kommer att få bra exponering mot både presumtiva kunder och upplevas av de tusentals människor som dagligen passerar i lokalerna.

Foto: Parans

Solljuset via Paranssystemet sprids över bland annat en växtvägg belägen en bit från entrén och gör entrén ljus och välkomnande för besökaren. Parans mjukvara kommer via den omfattande infrastrukturen för informations- och kommunikationsteknologi i byggnaden integreras i byggnadens intelligenta styrsystem. Kunden kommer att i realtid kunna se nyttjandegraden av systemet och exempelvis antal levererade soltimmar. Detta är viktigt information för driftsledningen såväl som för fastighetens ägare.

HKSTP är ett nav för företag som ligger i framkant inom innovativa teknologiområden, bland annat för grön teknik och informations- och kommunikationsteknologi. Ett stort antal av bolagen har fokus på lösningar för ”Smart Cities” och centret HKSTP beskrivs ofta som ett levande laboratorium vars bolag stödjer innovativa lösningar och införandet av ny teknik. Paranssystemet kommer därmed få utomordentligt bra exponering och ge Parans Hong Kong-partner ingångar för hur Parans lösningar kan användas i större skala i ”Smart Cities”.

- Denna installation är viktig för oss och vår partner eftersom vi nu har möjlighet att exponeras för relevanta målgrupper och kunna visa vad systemet kan bidra med även utifrån ett mjukvaruperspektiv, säger Anders Koritz, VD för Parans. Exempelvis kommer vårt ”Parans service cloud” att integreras med de intelligenta systemen för fastigheten där Parans kan bidra med unik driftdata som i förlängningen möjliggör till exempel energibesparingar.För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Dokument & länkar