Årsredovisning 2018 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

2019-04-18 10:10 CET Pressrelease

Dela:


Tillsammans med årsredovning 2018 inklusive revisionsberättelse för Parans Solar Lighting AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information

Se bifogat årsredovisning från Parans.

Styrelsen vill  informera att revisorn har i revisionsberättelsen fäst uppmärksamhet på förhållanden i förvaltningssberättelsen avseende bolagets finansering och att de förhållanden som lyfts föranleder revisorn att ange att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor gällande bolagets finansiering kommande 12 månader.

Bolaget förklarar

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa bolagets kort- respektive långsiktiga finansiering genom att använda sig av en kombination av lån från bank och nyemissioner riktade mot existerande aktieägare och externa investerare. Planering för detta pågår och styrelsen bedömer att bolaget under våren kommer ha säkerställt erforderlig finansiering.

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar